Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Tăng cường đảm bảo an toàn trường học vào dịp cuối năm và mùa hè năm 2020.
09:02 | 04/07/2020 Print   E-mail    

Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản 1222/SGDĐT-VP ngày 02/7/2020 về triển khai công tác đảm bảo an toàn truong học năm 2020 gửi Phòng Giáo dục Đào tạo trên địa bàn.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo triển khai cụ thể và lưu ý trong thời gian 2 tuần trước khi kết thúc năm học cần nhấn mạnh các nội dung sau như bảo đảm an toàn trường học - Bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe đối với người học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục. Cũng như rà soát lại các hoạt động của các đội, nhóm, câu lạc bộ, … hình thành trong nhà trường, qua đó phát hiện và chấn chỉnh hoặc giải tán những đội, nhóm hoạt động không hiệu quả, có xu hướng lệch lạc gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường; Tổ chức triển khai công tác phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em cho người học. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và chỉ đạo thực hiện truyền thông an ninh trật tự; an toàn trường học; chống thiên tai; bảo vệ người học; phòng và chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trải nghiệm với nội dung thiết thực, có ý nghĩa và phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh như tuyên truyền pháp luật về giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, buôn bán trẻ em…dưới các hình thức hội thi, vẽ tranh cổ động, tiểu phẩm…; Tăng cường truyền thông về mô hình tiêu biểu bảo đảm trường học an toàn, công tác y tế trường học, phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống bạo lực học đường; về những tấm gương người tốt, việc tốt của giáo viên và học sinh.

Các trường học cần tổ chức nhiều hoạt động, tạo sân chơi an toàn lạnh mạnh cho các em học sinh, bảo vệ Quyền cho trẻ em 

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với địa phương tăng cường công tác phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội đảm bảo an toàn, an ninh mạng; kỹ năng phòng tránh các nguy cơ, tình huống, tác hại có thể xảy ra; không tham gia chia sẻ, bình luận... các thông tin xấu độc, không gây gây mâu thuẫn giữa các học sinh do việc chia sẻ, bình luận; cũng như rà soát và cùng chính quyền địa phương bổ sung quy chế phối hợp với công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mạng lưới bảo vệ trẻ em của địa phương trong công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm khắc những trường hợp có hành vi bạo lực học đường theo quy định.

Ngoài ra bố trí lãnh đạo nhà trường và các bộ bận giúp việc trực và mở cửa trường, thư viện, nhà luyện tập thể dục thể thao… để học sinh đến sinh hoạt và vui chơi trong thời gian nghỉ hè ./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT