Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Lan tỏa các phong trào thi đua chào mừng Đại Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025.
08:57 | 07/07/2020 Print   E-mail    

Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu và Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thời gian qua, tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã và đang triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa, không khí thi đua phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phát huy tối đa vai trò của người đứng đầu, phát động phong trào thi đua ở các cấp, các ngành và sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; nhằm tạo sự chuyển biến trên từng lĩnh vực.

Các tổ chức đoàn thể phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu thi  đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng các cấp, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, theo chức năng nhiệm vụ đã phối hợp với các phường, xã, vận động nhân dân triển khai ngay việc thực hiện các tiêu chí phần việc, nhiệm vụ được giao. Thông qua đó tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội sau thời gian dài phải đình trệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân đã tạo nên khí thế sôi nổi, biến những chỉ tiêu thi đua thành hành động cụ thể, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó. Qua đó, góp phần tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của các địa phương, của thành phố đến các tầng lớp Nhân dân, nhân lên sức mạnh đoàn kết, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai và những người khó khăn trong xã hội. Tập trung vận động, điều tiết Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ cho các hộ nghèo. Xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2020, hướng dẫn MTTQ các cấp lựa chọn chuyên đề, nội dung giám sát và phản biện phù hợp, nhất là những vấn đề mà dư luận Nhân dân đang quan tâm, như: lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm... Gắn giám sát với tổ chức phát động phong trào nhằm tăng tính hiệu quả, sức lan tỏa trong hoạt động giám sát, nhất là ở cơ sở.

Cụ thể, phong trào thi đua trong Giáo dục và đào tạo: Mặc dụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh phải nghỉ học trong thời gian dài nhưng ggành Giáo dục thành phố Vũng Tàu đã vượt qua khó khăn, đưa công tác giáo dục tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành năm học 2019-2020 một cách hiệu quả, chất lượng. Các cán bộ, giáo viên trong ngành GD-ĐT thành phố đã ý thức hơn trong việc nâng cao trách nhiệm, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, có ý thức hơn trong đấu tranh với các tiêu cực học đường. Mối quan hệ ứng xử với đồng nghiệp, học sinh và xã hội của nhà giáo cũng thêm cởi mở, thân thiện. Kỷ cương, nề nếp của nhà trường trong các hoạt động giáo dục tiếp tục được tăng cường. Học theo tinh thần tự học của Bác, các thầy cô giáo đã khắc phục khó khăn, tích cực tự học, tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ... Chất lượng giáo viên vì thế được nâng lên, số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở các ngành học, bậc học tăng rõ rệt. Đến nay, 100% giáo viên các bậc học tại thành phố Vũng Tàu đều đạt chuẩn và đạt trên chuẩn. Hằng năm, chất lượng học sinh khá giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi đều tăng.

Thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đoàn Thanh niên các cấp tại thành phố Vũng Tàu đã tổ chức sáng tạo, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thông qua việc triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng Chi đoàn, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù… tạo nên sức lan tỏa sâu rộng. Các hoạt động này có ý nghĩa hết sức thiết thực, đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi và lan tỏa trong xã hội.

Hội Phụ nữ thành phố Vũng Tàu đã và đang thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp bằng việc đẩy mạnh việc tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ nội dung Chỉ thị số 05, trong đó chú trọng ‘làm theo’ lời Bác bằng những hành động thiết thực. Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên phụ nữ đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên trong học tập, lao động và công tác. Các cấp Hội Phụ nữ đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động: ‘Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc’, “Rèn luyện phẩm chất phụ nữ Việt Nam: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’; xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo làm theo Bác như: ‘Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”…

Ông Lê Hưng – Chủ tịch UBND phường 11, thành phố Vũng Tàu cho biết: Thời gian qua, thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025, mỗi cán bộ, đảng viên tại địa phương đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tận tụy trách nhiệm hơn với công việc, gắn bó với nhân dân, kiên quyết trong đấu tranh các biểu hiện tiêu cực, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Những nội dung trọng tâm mang tính đột phá; những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần ổn định được tình hình chính trị cơ sở, từ đó tăng cường thêm sức mạnh đoàn kết, sự đồng thuận ở địa phương, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhằm tiếp tục tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin, niềm tự hào trong cán bộ và Nhân dân đối với Đảng và phát huy truyền thống Đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, lan tỏa các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu và Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020- 2025, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vũng Tàu sẽ tích cực thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT