Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Bà Rịa- Vũng Tàu- đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2020-2021.
05:46 | 21/07/2020 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 7163/UBND-VP gửi ngành Giáo dục tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu thực hiệN bảo hiểm Y tế (BHYT) giai đoạn 2016-2020, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm Y tế cho năm học 2020-2021 trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó UBND Tỉnh đã đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT, trong đó tập trung truyền thông một số nội dung trọng tâm, trọng điểm về tính nhân văn, cộng đồng chia sẻ của BHYT nói chung và BHYT học sinh, sinh viên nói riêng, nêu gương người tốt việc tốt trong thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, hơn nữa Bảo hiểm Xã hội cũng cần trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho các cơ sở giáo dục đầy đủ, kịp thời theo quy định và đặc biệt kịp thời khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên.

UBND Tỉnh đã giao ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về nâng mức hỗ trợ đóng BHYT từ 30% lên 50% đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành trong Kỳ họp thứ 17 khóa VI, kịp thời hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên trong năm học 2020-2021;tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh, sinh viên đảm bảo đạt 100% tham gia BHYT theo đúng quy định, đua chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào chỉ tiêu thi đua của các trường, gắn với trách nhiệm của hiệu trưởng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BHYT trong các cơ sở giáo dục. Có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định về BHYT.

Còn ngành Y tế cũng phải triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT; thực hiện đúng các quy định về thông tuyến trong KCB; cải cách thủ tục hành chính, quy trình khám chữa bệnh nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi, phiền hà cho người tham gia BHYT; đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo nghề ký hợp đồng KCB để đủ điều kiện trích chuyển kinh phí CSSKBĐ theo quy định.

Với mục tiêu vận động học sinh tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 100% theo Luật định

Ngoài ra, UBND tỉnh đã giao UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100% theo Luật định; xác định những trường học có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT thấp để tìm nguyên nhân, có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT; các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục đào tạo nghề trên địa bàn ký kết hợp đồng với người có chứng chỉ hành khám chữa bệnh (KCB) hoặc các cơ sở KCB như: Trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa,... đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định chuyển cơ quan BHXH để được trích chuyển kinh phí CSSKBĐ, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT; và vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân hoạt động trên địa bàn hỗ trợ kinh phí cấp thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên thuộc gia đình đông con, có hoàn cảnh khó khăn./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT