Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021
09:04 | 28/07/2020 Print   E-mail    

Ngày 27/7/2020, Bộ Giáo duc và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, cụ thể: Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/9/2020, tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2020. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021; Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2021; thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo duc và Đào tạo.

Kế hoạch thời gian năm học cần đảm bảo đồng bộ cho các cấp học

Việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương cần theo 05 nguyên tắc: Kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải đảm bảo số tuần thực học (Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học,đối với giáo dục thường xuyên có ít nhất 32 tuần thực học); Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương; Các ngày nghỉ, lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm; thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương và Kế hoạch thời gian năm học cần đảm bảo đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là với cấp tiểu học và cấp THCS.

Nội dung kế hoạch thời gian năm học bao gồm: Ngày tựu trường, ngày khai giảng; ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I;ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II, ngày kết  thúc năm học; ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp THCS; ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học; các ngày nghỉ lễ tết; thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học và các ngày nghỉ khác.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cho phù hợp với tình hình giáo dục thực tiễn ở địa phương và thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp đặc biệt./.

Tin, ảnh: Bảo Hân, BBT