Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành lập BCĐ thực hiện “Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
09:52 | 31/07/2020 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nhằm tham mưu UBND thành phố Vũng Tàu thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 4251/KH-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu vế thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”  gồm 12 thành viên chính thức, do Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu - Trưởng ban và Ông Nguyễn Tiến Nghị, Phó Trưởng Công an thành phố Vũng Tàu - Phó Trưởng ban thường trực và Trưởng các phòng ban chuyên môn, phường xã. Ngoài ra mời thanh gia Ban chỉ đạo: gồm Bí thư Đoàn thành niên thành phố Vũng Tàu , Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Vũng Tàu, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu và Trưởng các Đồn Biên phòng: Bến Đá, Chí Linh - Thành viên.

Và tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo là các thành viên của Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của từng Thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Và trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND thành phố Vũng Tàu để hoạt động./.

Tin: Việt Bách, BBT