Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Phường Thắng Tam tổ chức kỳ họp thứ Mười Một HĐND
04:24 | 04/08/2020 Print   E-mail    

Ngày 30/7/2020, phiên khai mạc chính thức của kỳ họp thứ Mười một HĐND phường Thắng Tam được diễn ra tại Hội trường UBND phường Thắng Tam với sự có mặt của 22/23 đại biểu. Đến tham dự kỳ họp về phía thành phố Vũng Tàu có ông Trần Bá Việt – Thành ủy viên, Trưởng phòng VHTT; về lãnh đạo phường có: Bà Cấn Thị Thu – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Thắng Tam; Ông Trần Quốc Toản –Chủ tịch UBND phường; Các ông bà thành viên UBND, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng phường, các Trường học, Khu dân cư và các đơn vị trực thuộc phường.

Chủ tọa kỳ họp HĐND phường Thắng Tam

Tại kỳ họp, các Đại biểu đã nghe: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND phường; Thông báo của UBMTTQVN phường về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020; các tờ trình, báo cáo của Thường trực HĐND, UBND và các Ban của HĐND phường; Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo khác của UBND phường như: báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ thu – chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của Thường trực HĐND; báo cáo của UBND phường về trả lời các ý kiến, kiến nghị..

Qua thảo luận, các Đại biểu đều thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình được trình tại kỳ họp; đồng thời bổ sung thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, AN-QP 6 tháng cuối năm 2020 của phường, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, công tác cải cách hành chính v.v…;

Kỳ họp đã thông qua 06 Nghị quyết: Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2021; Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 của phường; Nghị quyết về phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết về phân bổ dự toán bổ sung kinh phí trợ cấp Tết Nguyên Đán Canh Tý; Nghị quyết về quyết toán thu – chi hoạt động tài chính khác năm 2019; Nghị quyết bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. với 100% số đại biểu có mặt tán thành./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoài, BBT