Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Phường Thắng Tam có 2 trường hợp trùng danh sách, 237 trường hợp sai đối tượng trong hỗ trợ do dịch covid 19
09:31 | 05/08/2020 Print   E-mail    

UBMTTQVN phường Thắng Tam vừa giám sát việc rà soát, lập, niêm yết danh sách, chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19.  

Là địa bàn có chợ, bến xe, bãi biển, các khu du lịch, ... toàn phường có 240 doanh nghiệp, 756 hộ kinh doanh cá thể, 230 nhà nghỉ, khách sạn, nhiều cơ sở dịch vụ lưu trú ... Người dân sinh sống chủ yếu là kinh doanh, buôn bán, dịch vụ, làm thuê, lao động tự do. Đoàn giám sát của Mặt trận và các đoàn thể nhằm mục đích gói hỗ trợ của Chính phủ đến đúng đối tượng, tránh tình trạng sai sót.

 

Đoàn giám sát thực tế các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch cid 19 

Trên cơ sở hồ sơ các tổ dân phố, khu phố và trực tiếp người dân nộp đơn tại UBND phường, Mặt trận và các đoàn thể đã chủ động tham gia giám sát quá trình rà soát, lập danh sách, thực hiện chi trả. Tính đến nay, việc chi trả cho các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, vé số, hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết 42 của Chính phủ  kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng đã giúp các hộ dân nhanh chóng khắc phụ khó khăn, ổn định đời sống, sản xuất và kinh doanh với số tiền hơn 618 triệu đồng. Trong quá trình giám sát Ban công tác mặt trận, UBMTTQVN phường đã kịp thời phát hiện, sàng lọc các đối tượng trùng chế độ hoặc lợi dụng chính sách để kê khai không đúng, không bị tác động, ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch covid 19, nhưng lại viện lý do dịch bệnh để kê khai nhằm được hỗ trợ của Nhà nước. Cụ thể có 2 trường hợp trùng danh sách cùng lúc 2 chế độ, 237 trường hợp sai đối tượng (không thuộc diện được hỗ trợ là lao động tự do).  

Qua giám sát, cho thấy UBND phường đã thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc công khai, niêm yết danh sách tại trụ sở khu phố, UBND phường, đồng thời photo gửi các tổ dân phố để người dân theo dõi và trực tiếp giám sát tại địa bàn dân cư. Đồng thời phát hiện kịp thời, hạn chế và ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách góp phần thực hiệc hiệu quả thực hiện chủ chương đường lối của Đảng, chính sách, giải pháp của Nhà nước trong công tác hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch covid 19 và đảm bảo an sinh xã hội./.

Tin, ảnh: Hùng Trịnh, BBT