Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
HĐND Phường 5 tổ chức kỳ họp lần thứ Mười ba
07:08 | 09/08/2020 Print   E-mail    

Ngày 07/8, Hội đồng nhân dân (HĐND) Phường 5 khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ Mười ba tại hội trường UBND Phường 5. Đến dự có ông Lê Văn Sang, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Thành Duy – Phó BT thường trực Đảng ủy, ông Lê Thanh Phong – Chủ tịch UBND Phường 5, cùng các đại biểu HĐND khóa X, Nhiệm kỳ 2016 – 2021 Phường 5. 

Tại kỳ họp, UBND phường 5 đã báo cáo tóm tắt kết quả tình hình kinh tế- văn hóa- xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 03/01/2020 của HĐND phường về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ANQP 6 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, sự hỗ trợ phối hợp với Mặt trận và các ban ngành đoàn thể; mặc dù gặp nhiều khó khăn trong dịch bệnh Covid-19 các khu phố đã cố gắng và tích cực động viên các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương. Về lĩnh vực kinh tế hải sản tổng sản lượng khai thác ước đạt 24.296 tấn, trị giá  1.752,34 tỷ đồng (đạt 45,74%/năm); doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 3.7693 tỷ đồng (đạt 45,34% kế hoạch năm). Công tác tài chính -  thuế, thu ngân sách Nhà nước ước tính đến đầu tháng 6 là 8,42 tỷ đồng, đạt 59,6% so với kế hoạch, thu ngân sách địa phương 7,24 tỷ đồng (đạt 69 % kế hoạch năm) đảm bảo nguồn chi cho các mục tiêu đề ra và có ngân sách dự phòng. Trong đầu tư xây dựng cơ bản do thành phố làm chủ đầu tư đối với các công trình trên địa bàn phường, đang chuẩn bị thi công  trụ sở các khu phố 2, 4, 5. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường, phường thường xuyên nhắc nhở các hộ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn phải đảm bảo thời gian thu gom rác cho bà con nhân dân. Đã kiểm tra và xử lý xây dựng không phép 13 trường hợp, trong đó ban hành quyết định xử phát 7 trường hợp và số tiền phạt đã nộp là 115 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời.

Đại biểu Trương Thị Mỹ Huệ phát biểu ý kiến tại hội nghị

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình và Nghị quyết: Về việc điều chỉnh, đưa 88 thửa đất ra khỏi Nghị quyết số 32 ngày 08/01/2018 của HĐND phường về việc xác lập và quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn Phường 5; Chương trình giám sát của HĐND phường 5 năm 2021; Tăng dự toán bổ sung có mục tiêu Ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; Thôi làm nhiệm vụ ĐB HĐND đối với ông Nguyễn Huy Phúc; Đề nghị miễn nhiệm UV UBND Phường 5 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Huy Phúc; Bầu bổ sung chức danh UV UBND phường 5 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Văn Hiển./.

Tin, ảnh: Thanh Thủy, BBT