Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT năm 2020-2021
03:23 | 08/09/2020 Print   E-mail    

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 1706/SGDĐT-GDTrHTX ngày 04/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện hướng dẫn thực hiện điểu chỉnh nội dung dạy học cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (THCS, THPT) gửi đến các Phòng Giáo dục và Đạo tạo để hướng dẫn cho các Trường học trên địa bàn.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, theo đó, đối với các môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân thì các trường THPT thực hiện theo nội dung Công văn số 3280/BGDĐTGDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Mà Sở đã triển khai đến các trường) về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT để xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 của các trường theo khung thời gian năm học là 35 tuần (Học kỳ I: 18 tuần, Học kỳ II: 17 tuần). Đồng thời không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung được hướng dẫn: Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự làm; Khuyến khích học sinh thực hiện.

Các cấp THCS,THPT năm học 2020-2021 sẽ có nhiều thay đổi về chương trình đào tạo để phù hợp trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp

Còn đối với các môn học, hoạt động còn lại thì các Trường tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy 2 học cấp THPT. Riêng mô hình dạy học Stem, Sở GDĐT sẽ có Công văn hướng dẫn sau. Ngoài ra đối với các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp THPT và các lớp học theo mô hình trường học mới, các đơn vị căn cứ vào Công văn này để điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT