Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Hợp nhất Ban Quản lý các khu du lịch và Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu
09:07 | 12/09/2020 Print   E-mail    

 
Theo đó Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Vùng Tàu; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND thành phố Vũng Tàu; sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Du lịch, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật.
 
Với chức năng là giúp UBND thành phố Vũng Tàu trong việc quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động của hướng dẫn viên du lịch; Tổ chức công tác cứu hộ tại các bãi biển du lịch; Quản lý việc đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch; bảo đảm an toàn cho khách du lịch; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong khu du lịch; Xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch; tư vấn, hỗ trợ và cung cấp thông tin về dịch vụ tại địa phương cho du khách qua Internet và hệ thống các ấn phẩm quảng bá du lịch; Các nội dung khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch cụ thể phát triển khu du lịch, quản lý tài nguyên du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch và hướng dẫn du lịch trên địa bàn; Tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn cho khách du lịch; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, an toàn thực phấm tại khu du lịch, điểm du lịch, nơi tập trung nhiều khách du lịch; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để bảo đàm môi trường du lịch thân thiện, lành mạnh và văn minh; Tổ chức bố trí nơi dừng, đỗ cho các phương tiện giao thông đã được cấp biến hiệu phương tiện vận tải khách du lịch để tiếp cận điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú du lịch; tổ chức rà soát, lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn vào khu du lịch, điểm du lịch; Cung cấp, hỗ trợ thông tin du lịch miễn phí, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ về du lịch nhằm phục vụ du khác đến thành phố Vũng Tàu; thông tin về các tour, tuyến du lịch; các địa chỉ tham quan, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa; các sự kiện du lịch, lễ hội truyền thống nổi bật của thành phố; đồng thời cung cấp các ấn phẩm du lịch hữu ích như: bản đồ, cẩm nang hướng dẫn du lịch, các dịch vụ internet...và một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
 
Cơ sở 2 của Trung tâm vẫn là Nhà A3 đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
 
Về cơ cấu tổ chức bộ máy  thì Trung tâm gồm 01 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại số lượng lãnh đạo cấp phó của Trung tâm do hợp nhất, trước mắt bố trí 04 chỉ tiêu Phó Giám đốc Trung tâm. Lộ trình phải thực hiện cắt giảm 02 chỉ tiêu Phó Giám đốc theo quy định trong thời hạn tối đa 03 năm kế từ ngày UBND tỉnh Quyết định hợp nhất Trung tâm; Chỉ tiêu viên chức là 57./.
 
Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT