Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
CLB Hưu trí triển khai điều tra dư luận xã hội về công táctuyên truyền biển, đảo và về công tác phòng chống tham nhũng
09:12 | 12/09/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 3213-CV/BTGTU, ngày 08/9/2020 về việc tổ chức điều tra dư luận xã hội về công tác tuyên truyền biển, đảo và Công văn số 2314-CV/BTGTU, ngày 08/9/2020 về việc tổ chức điều tra dư luận xã hội về công tác phòng chống tham nhũng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ ngày 10/9/2020, Ban chủ nhiệm CLB Hưu trí thành phố Vũng Tàu đã kết hợp với các “Cộng tác viên dư luận xã hội” của Tỉnh tiến hành đi trực tiếp phát phiếu điều tra thăm dò dư luận tới tận tay cho cán bộ, hội viên trong CLB.
 
Cộng tác viên đang phát và hướng dẫn cho hội viên CLB viết phiếu điều tra dư luận xã hội.
 
Qua 2 ngày thực hiện, CLB đã hoàn thành công tác điều tra dư luận xã hội về công tác tuyên truyền biển, đảo và điều tra dư luận xã hội về công tác phòng chống tham nhũng. Kết quả được 30 phiếu điều tra thăm dò dư luận xã hội về công tác tuyên truyền biển, đảo và 20 phiếu về công tác phòng, chống tham nhũng. Đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
 
Cán bộ, hội viên trong CLB đã phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức của người cán bộ, đảng viên lâu năm, đã phấn khởi, hào hứng nghiên cứu kỹ từng câu hỏi, từng nội dung trong phiếu điều tra. Có những ý kiến đánh giá thật khách quan và chính xác các nội dung được ghi trong phiếu, để giúp cho tổ chức Đảng nắm bắt, tổng hợp được đầy đủ, chính xác dư luận xã hội. Từ đó đề ra được những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong các báo cáo chính trị, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Tỉnh BR-VT lần thứ VII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới./.
 
Tin, ảnh: Thùy Linh, BBT