Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Niềm tin với Đảng quang vinh
09:31 | 12/09/2020 Print   E-mail    

NIỀM TIN VỚI ĐẢNG QUANG VINH
----------
 
Ôi Tổ Quốc! ngàn đời tôi mãi gọi
Mảnh đất thiêng đã hóa ở tâm hồn
Đã sản sinh xuất chúng một NGƯỜI con
Nguyễn Ái Quốc trường tồn trong nhân thế 
 
Người khai sáng mở đường cho chính thể
Đảng quang vinh soi chiếu bước ta đi
Với trí tâm luôn sống với chữ "vì
Vì độc lập...tự do...cho dân tộc 
 
Dù từng trải cuộc chiến chinh tàn khốc
Chẳng thể nào khuất phục nội, ngoại xâm 
Lấy chính cương giác ngộ kẻ sai lầm
Dìu đất nước vươn tầm ra thế giới
 
Trước đại hội nghe lòng đang phơi phới 
Từ Trung ương cho tới các địa phương 
Kim chỉ nam của Đảng đã soi đường 
Vũng Tàu đã tỏ tường theo ý Đảng
 
Các Chi bộ đang chuyển mình thắp sáng 
Soi nhiệm kỳ sắp mãn nhiệm sang trang
Vạch mục tiêu kỳ tới để luận bàn
Hợp ý Đảng, lòng dân vì phát triển 
 
Vì Quốc thể, đồng tâm ta ước nguyện
Mỗi đảng viên cống hiến sức,  trí, tâm
Với niềm tin theo Đảng tựa "sắt cầm"
Biến Nghị quyết tỏa lan trong cuộc sống 
 
Đời vạn biến nhưng tâm luôn bất động 
Đảng soi đường... nhịp sống mãi bình yên...
 
Thơ:  NGUYỄN THỊ KỶ, BBT