Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Triển khai Dự án bữa ăn học đường dành cho các trường Tiểu học bán trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
03:34 | 20/09/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 576/BGDĐT-CTHSSV ngày 16/02/2017 của Bộ GDĐT về việc triển khai Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”, từ tháng 01/2019, ngày 16/9/2020 vừa qua, Sở Giáo dục và đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 1804/SGDĐT-GDMNTH về việc triển khai Dự án Bữa ăn học đường dành cho các trường tiểu học bán trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo đó, Sở Giáo dục và đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai đến Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh các nội dung:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai giáo dục dinh dưỡng cho học sinh tiểu học thông qua Chương trình “3 phút thay đổi nhận thức”: Sử dụng Áp phích “3 phút thay đổi nhận thức” giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho học sinh trước giờ ăn theo đoạn phim hướng dẫn sử dụng tại đường dẫn: https://youtu.be/miJ9r3c9TTg Sử dụng các đoạn phim ngắn về giáo dục kiến thức dinh dưỡng thực phẩm thuộc chương trình “3 phút thay đổi nhận thức” như sau:

* Mục đích của các đoạn phim: Tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trong việc truyền đạt kiến thức dinh dưỡng bằng cách sử dụng các đoạn phim ngắn về giáo dục kiến thức có sẵn; Sinh động hóa việc sử dụng Áp phích “3 phút thay đổi nhận thức” để giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho học sinh tại lớp trước giờ ăn.

* Cách thức sử dụng các đoạn phim: Nhà trường chia sẻ các đoạn phim đến toàn bộ giáo viên và cán bộ nhân viên; Giáo viên/cán bộ nhân viên phụ trách trình chiếu các đoạn phim vào giờ sinh hoạt phù hợp hoặc trước giờ ăn để giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho học sinh một cách sinh động; Giáo viên/cán bộ nhân viên phụ trách tiếp tục sử dụng Áp phích “3 phút thay đổi nhận thức” tại lớp học và nhà ăn để chia sẻ kiến thức dinh dưỡng cho học sinh hằng ngày trước giờ ăn; Nhà trường chia sẻ các đoạn phim và hình ảnh áp phích “3 phút thay đổi nhận thức” đến cha mẹ học sinh, cung cấp thông tin để cha mẹ học sinh phối hợp giáo dục kiến thức dinh dưỡng thêm cho học sinh tại nhà.

Thứ 2, các trường tiếp tục sử dụng Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”: Tiếp tục sử dụng miễn phí Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”. Đối với các trường sử dụng lần đầu ở năm học 2020-2021, đăng kí tại địa chỉ http://buaanhocduong.com.vn để xây dựng thực đơn bán trú cân bằng dinh dưỡng cho học sinh ít nhất 2-3 ngày/tuần; Sử dụng các đoạn phim hướng dẫn sử dụng Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” như sau:

* Mục đích của các đoạn phim: Hướng dẫn các nhà trường cách thức sử dụng Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” một cách đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng.

* Cách thức sử dụng các đoạn phim: Ban giám hiệu và cán bộ phụ trách lên thực đơn xem và nắm rõ các thao tác sử dụng Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”; Trong quá trình sử dụng, nhà trường có thể liên hệ ban Dự án để được tư vấn hỗ trợ thêm.

(Nhấn vào nút “Đăng ký” để theo dõi kênh. Tiếp theo, nhấn vào hình quả chuông và  chọn “Tất cả” để nhận được thông báo khi Dự án đăng tải nội dung mới) 

Thứ 3, phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam để được hỗ trợ trong quá trình thực hiện Dự án bao gồm việc tư vấn qua điện thoại, chia sẻ thông tin qua email, cử nhân viên đến hỗ trợ nhà trường trực tiếp nếu có khó khăn: Các trường tải và cập nhật các đoạn phim ngắn về giáo dục kiến thức dinh dưỡng thực phẩm thuộc chương trình “3 phút thay đổi nhận thức” và các đoạn phim hướng dẫn sử dụng Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc Dự án Bữa ăn Học đường.

Sở Giáo dục và đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các trường tiểu học có tổ chức bán trú triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Dự án và định kỳ báo cáo cho Phòng GDĐT về kết quả thực hiện; Các Phòng GDĐT thường xuyên đôn đốc, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện tại các trường và có trách nhiệm báo cáo Sở GDĐT về kết quả thực hiện cũng như những vấn đề vướng mắc định kì vào cuối mỗi học kì và cuối năm học; Trong quá trình triển khai các nội dung nếu gặp khó khăn, các trường tiểu học và các Phòng GDĐT liên hệ với Công ty Ajinomoto Việt Nam để nhận được sự hỗ trợ kịp thời./.

Tin: Bằng Lăng, BBT