Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh
06:11 | 20/09/2020 Print   E-mail    

Chào mừng Đại hội Tỉnh Đảng bộ BR - VT lần VII nhiệm kỳ 2020-2025 

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh

-------------

 

 

Chúc cho Đại hội Đảng thành công

Đoàn kết dưới trên nguyện một lòng

Vận dụng Chủ trương nhiều đổi mới

Duy trì Đường lối vững cờ hồng

Bầu ban Thường vụ đều gương mẫu

Đồng chí Bí thư thật xứng tầm

Nguyện vọng toàn dân luôn mong đợi

Đón chào Đại hội Đảng thành công./.

 

Thơ, ảnh: Trọng Chu, BBT