Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Tiếp tục có giải pháp huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp 1, năm học 2020-2021.
05:16 | 23/09/2020 Print   E-mail    

Ngày 18/9/2020 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 1821/SGDĐT-GDMNTH gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị xã/thành phố về việc tiếp tục có giải pháp huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp 1, năm học 2020-2021

(Minh họa: Trường Tiểu học Bình Minh, thành phố Vũng Tàu chào đón các em học sinh khối Lớp 1 năm học 2020-2021) 

Theo đó, đây là chủ trương trong thực hiện Luật Giáo dục số 43/2019QH14 về giáo dục phổ cập và Giáo dục phổ thông; Thực hiện công văn số 1785/SGDĐT-GDTH ngày 14/9/2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và căn cứ vào số liệu báo cáo nhanh đầu năm của các Phòng GDĐT về tình hình tuyển sinh lớp 1, tỷ lệ học sinh học sinh trong độ tuổi ra lớp 1 chưa đạt 100% ở hầu hết các địa phương.

Nhằm đảm bảo mục tiêu giáo dục bắt buộc đối với cấp tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nội dung như sau:

Thứ nhất: Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tìm mọi giải pháp nhằm huy động tất cả học sinh trong độ tuổi có khả năng học tập trên địa dàn quản lí  ra lớp năm học 2020-2021, đảm bảo đạt tỷ lệ 100% học sinh lớp 1 ra lớp đến hết tháng 9/2020.

Thứ 2: Chỉ đạo các trường tiểu học có giải pháp hỗ trợ, phụ đạo học sinh được huy động ra lớp trễ hơn so với đầu năm, học sinh chậm tiếp thu kiến thức nhằm giúp các em có cơ hội học tập và theo kịp chương trình môn học, lớp học.

Thứ 3: Có văn bản báo cáo chính thức kết quả tuyển sinh lớp 1 đầu năm 2020- 2021 về bộ phận chuyên môn Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT vào ngày 30/9/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện theo nội dung công văn./.

Tin, ảnh: Lê Ngân, BBT