Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Chấn chỉnh công tác thu chi trong trường học.
05:30 | 23/09/2020 Print   E-mail    

Ngày 18/9/2020 vừa qua, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1335/GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố về việc chấn chỉnh công tác thu chi trong trường học.

Theo đó, đầu năm học 2020-2021, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh về công tác thu chi tại các trường học, đặc biệt là các khoản phụ huynh đóng góp mang tính tự nguyện để trang bị cơ sở vật chất phục vụ học tập, ngủ trưa (đối với học sinh học bán trú) cho con em tại lớp học chưa đúng quy định. Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học, tạo điều kiện cho học sinh đến trường học tập trong điều kiện kinh tế xã hội đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở như sau:

Thứ nhất: Nghiêm túc thực hiện văn bản quy định của các cơ quan có thẩm quyền về các khoản thu, các khoản đóng góp, ủng hộ của học sinh, phụ huynh đối với nhà trường.

Thứ 2: Trong thời gian Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến UBND tỉnh về việc thực hiện quy định tại Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vùng miền”, các trường học chỉ tiến hành thu các khoản theo quy định như học phí, BHYT học sinh và tạm thu tiền ăn đối với học sinh bán trú.

Thứ 3: Kiểm tra rà soát các khoản thu của nhà trường, của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, hoàn trả tận tay phụ huynh các khoản tiền thu không đúng quy định, khoản thu vận động tài trợ thực hiện sai quy trình.

Thứ 4: Năm học 2020-2021, chỉ tiến hành vận động tài trợ đối với những nội dung thực sự cấp thiết phục vụ trực tiếp cho học sinh; thực hiện đúng quy trình vận động theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thứ 5: Công khai các khoản thu, các khoản đã trả lại cho phụ huynh của trường và từng lớp học trên phương tiện thông tin để phụ huynh và viên chức của trường giám sát; triển khai các quy định về thu-chi đến phụ huynh phải đầy đủ, rõ ràng để phụ huynh nắm được và thực hiện đối với khoản thu theo quy định bắt buộc, đóng góp ý kiến về các khoản thu thỏa thuận phục vụ và quyết định tham gia đối với các khoản thu tự nguyện, thu hộ (như sổ liên lạc điện tử, học thêm, kỹ năng sống…). Nhà trường phải có kế hoạch sắp xếp, quản lý học sinh cho phù hợp.

Thứ 6: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc thực hiện các khoản thu sai quy định tại đơn vị.

Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đề nghị các trường học  nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

                                                                                Tin: Bằng Lăng, BBT