Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
03:07 | 25/09/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Thông báo Kết luận số 2709-TB/TU ngày 21/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2020, trong đó có nội dung “Quán triệt, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phải đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% để quyết tâm nỗ lực, thực hiện”, ngày 17/9/2020 vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 111-CV/TU về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Giao UBND thành phố Vũng Tàu, các đảng ủy phường, xã và chi bộ các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố chỉ đạo UBND phường, xã và các cơ quan chuyên môn tập trung đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, thu thập và xét duyệt hồ sơ bồi thường; thường xuyên trao đổi, thông tin kịp thời vướng mắc, khó khăn và tích cực phối hợp để thống nhất phương án giải quyết, tránh đùn đẩy trách nhiệm; Đối với các dự án thành phố đang tập trung vốn giải ngân đầu tư thì chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian và đảm bảo chất lượng; Tăng cường chỉ đạo, giám sát, động viên, phân công nhân sự làm việc ngoài giờ (kể cả ngày Thứ Bảy hằng tuần) để đảm bảo tiến độ xét duyệt hồ sơ bồi thường, là yếu tố quan trọng thực hiện giải ngân vốn và thi công công trình. Thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2020.

Thứ 2: Giao Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố và các phường, xã, Tổ tuyên truyền vận động các hộ dân đồng thuận triển khai dự án trên địa bàn thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương kịp thời nắm thông tin những dự án thành phố đang tập trung triển khai thực hiện trong các tháng cuối năm 2020 nhưng có vướng mắc về giải phóng mặt bằng do một số hộ dân chưa đồng thuận để xây dựng Kế hoạch vận động.

Thứ 3: Giao Ban Dân vận Thành ủy căn cứ khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra, cụ thể “Khởi công xây dựng và phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ các công trình trọng điểm của thành phố, quan tâm công tác chỉnh trang độ thị” chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác này.

Thứ 4: Giao UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu chế độ hỗ trợ, bồi thường và khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư công để khuyến khích, động viên và hỗ trợ kịp thời cán bộ, công chức, viên chức, tạo động lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ 5: Các đơn vị thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản này về Thường trực Thành ủy./.

Tin: Bằng Lăng, BBT