Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Cảnh giác trước các hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước
04:26 | 25/09/2020 Print   E-mail    

Ngày 23/9/2020, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Văn bản số 7701/UBND-VP về việc cảnh giác trước các hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Theo đó, trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nhận được nhiều thông tin về hiện tượng làm giả giấy tờ trong lĩnh vực đất đai, xây dựng,.., tài liệu của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Vấn đề này, UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo như sau:

Thứ nhất: Giao Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền và cảnh báo để người dân trên địa bàn, công chức trong cơ quan đơn vị nâng cao cảnh giác trước các hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng,..). Cụ thể, ngày 17/9/2020, UBND thành phố Vũng Tàu có Phiếu chuyển số 7347/PC-UBND đến Trưởng Công an Thành phố về việc tố giác, tin báo thông tin có dấu hiệu làm giả giấy tờ, tài liệu đối với “Văn bản số 40/TB-UBND ngày 04/5/2020 có nội dung trích yếu: Về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng công trình phúc lợi TP. Vũng Tàu” có chữ ký và con dấu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu; xét thấy văn bản tài liệu nêu trên có dấu hiệu giả mạo nên đã chuyển đến Công an thành phố Vũng Tàu để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Thứ 2: Đề nghị các tổ chức, cá nhân trong trường hợp phát hiện thông tin, giấy tờ có dấu hiệu giả mạo thì báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan công an hoặc UBND thành phố Vũng Tàu để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật.

Thứ 3: Đề nghị cơ quan Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa tin, thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết nâng cao cảnh giác đối với hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước nhằm mục đích lừa đảo và gây mất an ninh trật tự tại địa phương./.

Tin: Lê Ngân, BBT