Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Triển khai “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”.
04:31 | 25/09/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 3064/BCĐ-YT ngày 22/9/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”, ngày 23/9/2020 vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 05/YT-BCĐ về việctriển khai Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”.

Theo đó, Phòng Y tế - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu, kính đề nghị các phòng, ban, đơn vị thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các phường, xã  khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:       

Thứ nhất: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các phường, xã tổ chức triển khai phòng chống dịch Covid-19 tại các hộ gia đình. Cần chú ý nội dung trách nhiệm của người sống trong hộ gia đình: Thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân gồm: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; Hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; hạn chế tụ tập đông người; Triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid19 tại hộ gia đình được áp dụng cho các hộ gia đình tại Quyết định số 2203/QĐ-BYT ngày 27/5/2020 của Bộ Y tế; Triển khai Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virut SARS-CoV-2 tại cộng đồng được áp dụng tại cộng đồng, nhà tang lễ, nhà hỏa táng, nghĩa trang, phương tiện vận chuyển thi hài tại Quyết định 2233/QĐ-BYT ngày 29/5/2020 của Bộ Y tế; Tổ chức triển khai hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ dân sinh (chợ loại II, III). Cần thực hiện nghiêm các hướng dẫn đối với người bán hàng, người lao động tại chợ; Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại các hướng dẫn, các thông điệp phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới.

Thứ 2: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố tổ chức triển khai phòng chống dịch Covid-19 tại trụ sở làm việc, phổ biến trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách  làm việc phải thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch theo quy định; Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn từ 30 người trở lên (Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn dưới 30 người hoặc giao ban  cơ quan tổ chức áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp); Tổ chức tuyên truyền các hướng dẫn, các thông điệp phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới.

Thứ 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai phòng chống dịch Covid-19 tại trường học trên địa bàn quản lý thường xuyên yêu cầu, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết; nhắc nhở học sinh rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay;…

Thứ 4: Phòng Kinh tế tổ chức triển khai hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại các trung tâm thương mại, siêu thị; Tổ chức triển khai hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ dân sinh (chợ loại I). Cần thực hiện nghiêm các hướng dẫn đối với người bán hàng, người lao động tại chợ; Phòng Y tế tổ chức triển khai hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; Các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại các hướng dẫn, các thông điệp phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới; Phòng Quản lý Đô thị tổ chức triển khai hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông công cộng; Phổ biến cụ thể trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và người phục vụ, trách nhiệm của hành khách và trách nhiệm của Ban quản lý/người quản lý phương tiện.

Thứ 5: Uỷ ban MTTQVN và các Hội, đoàn thể Thành phố tiếp tục phối hợp với chính quyền Thành phố tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới; Ban quản lý các chung cư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tổ chức triển khai hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại chung cư, lưu ý nội dung trách nhiệm của người dân sống tại nhà chung cư; nhân viên an ninh, bảo vệ, người phục vụ trong nhà chung cư; khách đến thăm và làm việc.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Tin: Lê Ngân, BBT