Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
CBCC đã bị xử lý kỷ luật đảng thì sẽ bị kỷ luật hành chính tương xứng với kỷ luật đảng.
04:37 | 25/09/2020 Print   E-mail    

Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020  về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2020. Áp dụng thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) từ Trung ương tới địa phương; kể cả đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu. Với các nguyên tắc mới so với trước đây như nguyên tắc “công khai, minh bạch”; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau. Trường hợp CBCCVC đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức xử lý kỷ luật hành chính phải đảm bảo ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng. CBCCVC có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm; ngoài thời hạn 24 tháng thì hành vi vi phạm đó được coi là vi phạm lần đầu nhưng được tính là tình tiết tăng nặng khi xem xét xử lý kỷ luật.

Theo đó trường hợp chưa xem xét kỷ luật là CBCCVC đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. CBCCVC là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. CBCCVC đã qua đời thì được miễn trách nhiệm kỷ luật.

Thời hạn xử lý kỷ luật là 90 ngày, tăng 30 ngày so với trước đây và trường hợp kéo dài thì 150 ngày; Thời hiệu 02 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 05 năm đối với hành vi vi phạm không thuộc trường hợp nêu trên;Đối với các hành vi vi phạm sau đây thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật: CBCCVC là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ;  có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

Các hành vi bị xử lý kỷ luật là CBCCVC có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của CBCCVC; những việc CBCCVC không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.

Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm. Còn đối với Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo gồm quản lý Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Buộc thôi việc; Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm khiển trách; cảnh cáo; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc.

Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: khiển trách; cảnh cáo; buộc thôi việc;  Đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: khiển trách; cảnh cáo; cách chức; buộc thôi việc./.

Tin: Việt Bách, BBT