Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thúc đẩy cho 4 trụ cột kinh tế phát triển tại tỉnh BR-VT
10:21 | 09/10/2020 Print   E-mail    

 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BR-VT LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Kỳ 1: Thúc đẩy cho 4 trụ cột kinh tế phát triển tại tỉnh BR-VT

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thắng lợi. Nghị quyết của đại hội đã được 100% đại biểu biểu quyết thông qua với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 2020-2025. Trong bài phát biểu bế mạc đại hội, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã thay mặt đoàn chủ tịch đại hội kêu gọi: “Toàn thể cán bộ, đảng viên, dân và quân, cộng đồng các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của tỉnh BR-VT, khát vọng vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường, củng cố sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt hơn nữa để kế thừa và phát huy những thành quả đã được trong 6 nhiệm kỳ qua, gần 30 năm xây dựng và phát triển, khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập của tỉnh, xây dựng tỉnh BR-VT theo tầm nhìn và định hướng mà Nghị quyết đại hội lần thứ VII đề ra”. Do vậy việc triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng sau mỗi kỳ đại hội với, để những nội dung, chỉ tiêu được quán triệt, cụ thể hóa đến các cấp ủy, chính quyền, nhân dân thành hành động thực hiện.

Đại hội đã đề ra chỉ tiêu về phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng (GRDP) không tính dầu khí tăng bình quân 7,6%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 10.370 USD. Cơ cấu kinh tế trừ dầu khí: công nghiệp-xây dựng 61,76%, dịch vụ 29,46%, nông nghiệp 8,78%. Trong khi đó nhiệm kỳ 2015-2020 GRDP tăng 6,1%/năm, đứng thứ 3 cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt 6.903 USD cao gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước và cơ cấu kinh tế tăng công nghiệp- xây dựng từ 58,66% lên 61,76%, giảm nông nghiệp từ 11,98% xuống còn 8,78%, dịch vụ tăng không đáng kể, cơ cấu này khẳng định xu thế phát triển công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước theo chủ trương của Đảng ta.

Mô hình phát triển kinh tế của Bà Rịa-Vũng Tàu được xác định tại đại hội lần này dựa vào 4 trụ cột: công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân, hợp tác xã, trang trại. Với nhiệm vụ trọng tâm được đại hội đưa ra trong nhiệm vụ phát triển kinh tế là tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ thông minh. Ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư trong tham luận của mình tại đại hội cho biết toàn tỉnh có 15 khu công nghiệp với 8.509 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 51,54% nhưng việc thu hút các dự án có chọn lọc, gắn với bảo vệ môi trường, với tỷ trọng công nghiệp chế biến- chế tạo chiếm 87,7% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp, đảm bảo phương châm của tỉnh là huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.   

Hoạt động công nghiệp sản xuất chế tạo nhộn nhịp trong khu công nghiệp Đông Xuyên Vũng Tàu

Đầu tư hạ tầng giao thông đa phương thức, kết nối liên vùng, khu vực và quốc tế nhằm tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép-Thị Vải đây là cảng cửa ngỏ quốc tế loại IA, phát huy tốt dịch vụ hậu cần cảng, logictics, đề ra các giải pháp nâng cao tỷ lệ hàng hóa thông quan tại cảng.

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, định vị thương hiệu du lịch tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Ông Trịnh Hàng, Giám đốc sở Du lịch cho rằng xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh BR-VT là quan trọng đồng thời đẩy mạnh xây dựng và ứng dụng du lịch thông minh đi kèm với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch là những yếu tố quan trọng để ngành du lịch có vị thế cũng như khắc phục các hạn chế như lâu nay.  

Trồng rau sạch ứng dụng công nghệ cao kết hợp với du lịch sinh thái đang được nhiều đơn vị đầu tư (Ảnh: Nông trại Eco Tân Hưng- TP Bà Rịa)

Đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ trương tăng năng suất, chất lượng và thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp chất lượng cao được đưa trong Nghị quyết đại hội. Ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ sau khi đánh giá những khó khăn trong việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì cho rằng ngoài việc quan tâm chính sách hỗ trợ đầu tư nhà máy, trang thiết bị chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm thì việc đào tạo nghề, cung cấp kiến thức kỹ năng sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nông dân là yêu cầu cần thiết để nông nghiệp công nghệ cao đạt được chỉ tiêu như Nghị quyết đề ra và giải quyết các khó khăn tại các địa phương đang triển khai như hiện nay.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế luôn quan trọng tại mỗi địa phương, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh với những kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới 2020-2025, đồng thời với một quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên, 4 trụ cột kinh tế sẽ được triển khai thực hiện nghiêm túc với những giải pháp tối ưu để đạt được hiệu quả tốt nhất vào năm 2025./.

Bài, ảnh: Thắng Cảnh, BBT