Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Các trường học tại thành phố Vũng Tàu hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020
10:32 | 09/10/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 1842/SGDDT-GDTrHTX ngày 21/09/2020 của Sở Giáo dục và đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu về tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Thực hiện hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 trên địa bàn thành phố, những ngày qua, các trường học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020.

(Ngày 5/10/2020, Trường THCS Nguyễn Thái Bình tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020) 

Với chủ đề "Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời", Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 được tổ chức từ ngày 1/10 - 7/10/2020. Lễ phát động được các trường học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tổ chức với những hình thức, nội dung phù hợp với tình hình thực tế của trường, đồng thời tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của ngành giáo dục, người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.

(Ngày 5/10/2020, Trường Tiểu học Quang Trung tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020) 

Theo lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu thì: Các hoạt động được triển khai trong Tuần lễ năm 2020 tại thành phố Vũng Tàu bao gồm: Thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; triển khai xây dựng mô hình học tập; treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ sở giáo dục và những nơi công cộng; đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống thiết thực; triển khai chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập, khai thác nguồn tài nguyên tri thức hữu ích từ sách, báo, bài giảng điện tử... góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng; tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ huynh, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn; tạo diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh và người dân tìm hiểu về kỹ năng, năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa, toàn cầu hóa...

Ngoài ra, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020, các trường học, các địa phương tại thành phố Vũng Tàu còn tăng cường các hoạt động khuyến học, triển khai mô hình đọc sách, chia sẻ tri thức liên thế hệ; tiếp tục phát động phong trào xây dựng “Tủ sách lớp học” trong cơ sở giáo dục; xây dựng thư viện, không gian đọc tại trung tâm học tập cộng đồng; đa dạng hóa hoạt động giáo dục, học tập tại thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ... góp phần nuôi dưỡng thói quen, nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hóa học tập suốt đời cho cộng đồng dân cư./.

Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT