Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Ngành giáo dục Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cường công tác phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”.
01:54 | 16/10/2020 Print   E-mail    

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 10915/UBND-VP ngày 06/10/2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”, ngày 13/10/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 2024/SGDĐT-VP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện một số nội dung:

Thứ nhất: Quán triệt sâu sắc chủ trương về thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, đề cao cảnh giác, không chủ quan, coi thường dịch bệnh, xác định chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ 2: Chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao; chủ động, linh hoạt quyết định và giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực hiện mục tiêu kép trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn phụ trách; đề cao, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo phù hợp với mức độ, nguy cơ dịch bệnh.

Thứ 3: Tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới” như: đeo khẩu trang khi ra đường, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Thứ 4: Chủ động, phối hợp với cơ sở Y tế của địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra tại cơ quan, đơn vị trường học.

Thứ 5: Kinh phí thực hiện: từ nguồn Bảo hiểm y tế trích lại và các nguồn hợp pháp khác. Tuyệt đối không thu tiền của phụ huynh học sinh để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như các dịch bệnh khác.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.

Tin: Bằng Lăng, BBT