Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Quyết liệt trong cải cách hành chính, phấn đấu các chỉ số trong nhóm 10 tỉnh, thành cả nước
02:12 | 16/10/2020 Print   E-mail    

 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BR-VT LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Kỳ 3: Quyết liệt trong cải cách hành chính, phấn đấu các chỉ số trong nhóm 10 tỉnh, thành cả nước

Cải cách hành chính của tỉnh BR-VT trong nhiệm kỳ 2015-2020 được quan tâm triển khai mạnh mẽ hiệu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thể hiện tỷ lệ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính đạt 83%; các chỉ số PAR Index, PAPI, POBI, PCI được nâng cao. Toàn tỉnh đã thực hiện việc cắt giảm thời gian giải quyết ít nhất 30% thủ tục hành chính, với việc cắt giảm thời gian giải quyết từ 01 đến 10 ngày. Cả tỉnh có 7.518 thủ tục hành chính được công bố và đã có 2.268 thủ tục cung ứng dịch vụ công trực tuyến ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã gồm: cấp tỉnh 1.833 thủ tục, cấp huyện 301 thủ tục, cấp xã 134 thủ tục trong đó cung ứng dịch vụ công mức độ 1, 2 là 2.268 thủ tục, mức độ 3 là 1.089 thủ tục và mức độ 4 là 450 thủ tục. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là phấn đấu các chỉ số PAR Index, PAPI, POBI, PCI, ICT Index trong nhóm 10 tỉnh, thành cao nhất cả nước, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 85%, hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 98%, áp dụng dịch vụ công mức độ 3 đạt trên 70%, mức độ 4 đạt trên 50%.

Các phường, xã của thành phố Vũng Tàu đang nỗ lực để phục vụ tốt nhất cho người dân tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp xã

Nhìn lại các các chỉ số liên quan đến CCHC tại tỉnh BR-VT do sở Nội vụ tham luận tại đại hội để có kế hoạch lộ trình thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đầu tiên đề cập đến chỉ số PAR Index đây là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động CCHC được Bộ Nội vụ ban hành năm 2012 với mục tiêu: Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khác quan, công bằng kết quả CCHC hàng năm của các cơ quan hành chính. PAR Index gồm đánh giá bên trong của cơ quan và đánh giá bên ngoài của người dân. Tỉnh BR-VT đánh dấu 4 năm liền tăng hạn ở chỉ số PAR Index và hiện đang xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số PAPI là chỉ số phản ánh cảm nhận của người dân về mức độ hiệu quả điều hành quản lý nhà nước, thực thi chính sách, cung ứng dịch công của chính quyền gọi chung là hiệu quả quản trị hành chính công, năm 2019 tỉnh BR-VT xếp hạng 10/63 tỉnh, thành tăng 34 bậc so với năm 2015. Chỉ số ICT Index là chỉ số đánh giá về tình hình, thực trạng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, tỉnh BR-VT xếp hạng 4/63 tỉnh, thành tăng 1 bậc so với năm 2015. Chỉ số PCI là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số này đánh giá và xếp hạng chính quyền về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh tỉnh BR-VT tăng 02 bậc so với năm 2015.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP.Vũng Tàu chuẩn bị đưa vào hoạt động thử nghiệm sẽ là cơ hội để tích hợp một số nội dung trong CCHC tại Vũng Tàu (Ảnh: Trần Việt)

Sự nỗ lực của tỉnh BR-VT trong thực hiện CCHC giai đoạn 2015-2020 là đáng ghi nhận làm tiền đề tốt cho thời gian tiếp theo. Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng CCHC, sở Nội vụ cho rằng kết quả vừa qua rất đáng mừng nhưng là thách thức lớn cho tỉnh khi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu tốp 10 chỉ số CCHC, các địa phương khác cũng đang cố gắng vươn lên thì tình BR-VT phải càng nỗ lực, phấn đấu thì mới đạt được kết quả tốt nhất, muốn vậy đòi hỏi các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND Tỉnh, UBND cấp huyện và cả cấp xã phải tập trung nguồn lực và phải hướng suy nghĩ nhất quán phục vụ người dân và doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm, thuận lợi nhất thì kết quả khả quan.

Ông Trương Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nội vụ trong bài tham luận đã đề ra 8 giải pháp ngoài công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ về CCHC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sắp xếp tinh gọn bộ máy thì công tác kiểm tra, giám sát và cả thay thế cán bộ, CC không hoàn thành nhiệm vụ của mình là những công việc phải thực hiện trong thời gian tới với tinh thần quyết liệt, có như vậy tỉnh BR-VT mới đạt được mục tiêu nhóm 10 chỉ số CCHC tỉnh, thành cả nước như Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đề ra./.

Bài, ảnh: Thắng Cảnh, BBT