Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Chủ động ứng phó khi xảy ra mưa lớn và đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, đê điều
09:00 | 18/10/2020 Print   E-mail    

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có văn bản số 79/BCH-VP đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Dự án chuyên ngành NN&PTNT, Ban Quản lý Rừng phòng hộ, Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện các nội dung:

Thứ nhất: Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và văn bản số 4276/UBND-VP ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020; công văn số 3863/BNN-TCTL ngày 09/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và công văn số 6371/UBND-VP ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Chỉ thị số 1391/CT-BNN-PCTT ngày 25/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020.

Thứ 2: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước và Quyết định 71/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thứ 3: Tổ chức nạo vét, phát hoang các sông, suối, kênh mương tạo thông thoáng dòng chảy; Tăng cường công tác quan trắc các đập, hồ chứa nước, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ. Có kế hoạch phòng tránh và duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng phó kịp thời trong mọi tình huống. Thông báo cho các chủ đầu tư, các đơn vị đang thi công ở vùng ven biển, ven sông để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn công trình.

Thứ 4: Thông báo cho nhân dân ở vùng thấp trũng, vùng ven sông, suối và vùng hạ du các đập, hồ chứa nước biết thông tin về việc xả lũ công trình thủy lợi, chủ động trong công tác sản xuất, tuyệt đối không để người dân đánh bắt thủy sản dọc sông suối thuộc vùng hạ lưu công trình khi đang xả lũ. Chủ động di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản.

Thứ 5: Chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa nước theo quy trình đã được phê duyệt và theo thực tế diễn biến của thời tiết để tránh ngập lụt cho vùng hạ du, nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho hồ chứa.

Thứ 6: Đối với các đập dâng và các tuyến đê, kè phải thường xuyên kiểm tra công trình, theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình mưa lớn, lũ về để vận hành điều tiết công trình phù hợp đảm bảo an toàn, kịp thời phát hiện, sửa chữa những hư hỏng, những vị trí mất an toàn./.

Tin: Bằng Lăng, BBT