Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Một nửa nhân gian
09:18 | 18/10/2020 Print   E-mail    

 

 MỘT NỬA NHÂN GIAN

-------

 

Tháng mười đẹp nhất ngày hai mươi

Với mẹ, với ta, với mọi người 

Một nửa nhân gian trên quả đất 

Bao đời khoe sắc tựa hồng tươi 

 

Nước Việt tôn vinh người phụ nữ 

Chọn ngày kỉ niệm chị em ta

Niềm vui phấn chấn và vinh dự 

Đón nhận yêu thương rất đầm đà

 

Tròn chín mươi năm thành lập hội 

Thời gian thấm thoắt đã trôi nhanh 

Noi gương Trưng Trắc và Trưng nhị 

Phụ nữ hòa mình với chiến tranh 

 

Hòa bình lập lại nâng tri thức

Sự nghiệp, công danh sánh với đời 

Việc nước tình nhà luôn giữ vẹn

Dầu cho cuộc sống có đầy, vơi

 

Tứ đức ngày xưa nung nấu mãi

Công, ngôn, dung, hạnh khắc trong tâm

Vượt qua thử thách dầu ngang trái

Phụ nữ thời nay gắng xứng tầm

 

Gửi đến lời yêu cùng "phái đẹp" 

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam ta 

Tự hào chịu khó, tinh thần thép 

Nét dáng tao thanh mãi mặn mà...

    Thơ: NGUYỄN THỊ KỶ, BBT