Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Hội nghị trực tuyến triển khai sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại điểm cầu Vũng Tàu
09:36 | 18/10/2020 Print   E-mail    

Sáng ngày 16/10, UBND thành phố Vũng Tàu tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật( VBQPPL), thành phần tham dự gồm lãnh đạo UBND, Hội đồng nhân dân, các phòng chuyên môn và đại diện UBND các phường xã trên địa bàn. Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Tư pháp triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng Nhân dân và UBND các tỉnh,  thành.

Hội nghị triển khai Luật ban hành văn bản QPPL sửa đổi do Bộ Tư pháp chủ trì

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL đã sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật Thi hành VBQPPL  của năm 2015.

Hội nghị quán triệt và triển khai những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung những điểm mới đối với công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời các đại biểu dự họp trực tuyến đã trao đổi, thảo luận và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến điểm mới của Luật qua đó nhằm bổ sung, nắm vững kiến thức và đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT