Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ trên địa bàn Tỉnh năm học 2020 – 2021
09:57 | 18/10/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 06/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh; ngày 15/10/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo  Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 2063/SGDĐT-GDTrHTX gửi Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT về việc Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2020 – 2021.

Theo đó, phát huy những kết quả khả quan đạt được trong những năm qua, tập trung thực hiện các nội dung sau nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ của các trường trong toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo  Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất: Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình các môn ngoại ngữ đáp ứng lộ trình triển khai Chương trình GDPT mới. Tăng cường giáo viên tiếng Anh và cơ sở vật chất để thực hiện chương trình môn tiếng Anh hệ 10 năm đối với học sinh lớp 5 và lớp 9 đã hoàn thành chương trình tiếng Anh 10 năm. Khuyến khích tiếp tục triển khai thí điểm dạy tiếng Anh tích hợp trong các môn học khác và dạy các môn học khác (Toán và các môn Khoa học) bằng tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông chuyên và các trường TH, THCS, THPT có đủ điều kiện.

Thứ 2:Tiếp tục tăng cường đào tạo bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Bảo đảm cơ cấu số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và thực hiện tốt Nghị Quyết 123 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm tăng cường năng lực ngoại ngữ cho học sinh các trường phổ thông trong toàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thí điểm dạy học một số môn học khác bằng ngoại ngữ tại một số trường có điều kiện thuận lợi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên và nâng chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên ngoại ngữ thông qua các hoạt động tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ trao đổi, góp ý, tư vấn cho giáo viên…. Phát huy hiệu quả sinh hoạt tổ bộ môn trong nâng cao chất lượng đội ngũ.

Thứ 3: Tiếp tục điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học theo hướng tăng cường rèn luyện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, phát triển khả năng giao tiếp đáp ứng mục tiêu giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tiếp tục triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh, và triển khai dạy học tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1 lớp 2 để sẵn sàng thực hiện chương trình môn tiếng Anh mới theo lộ trình; tập trung triển khai kế hoạch tăng 02 tiết tiếng Anh/ tuần ở tất cả các lớp từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2020 – 2021 đáp ứng mục tiêu đề ra trong Nghị Quyết 123 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thứ 4: Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo hướng phát triển năng lực tư duy, khả năng giao tiếp, thảo luận, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp tích cực: dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng (CKT-KN) của Chương trình giáo dục phổ thông và khung chuẩn năng lực ngôn ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KCNLNN); tạo ra sự chuyển biến mới về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục. Tổ chức xây dựng kho tư liệu, ngân hàng câu hỏi luyện tập, thi thử cho giáo viên và học sinh, đảm bảo theo đúng khung quy định của Bộ GDĐT đồng thời tiếp cận những hình thức thi các chứng chỉ quốc tế. Rà soát, chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.

Thứ 5: Bổ sung trang thiết bị thiết yếu, học liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ tiếp tục xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống hỗ trợ dạy học tiếng Anh trực tuyến và trên máy tính.

Thứ 6: Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị Quyết 123 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch 62 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Phát động phong trào học tiếng Anh, chú trọng xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ, các sân chơi để tăng cường cơ hội sử dụng ngoại ngữ tại các trường phổ thông như Hội thi nói các môn ngoại ngữ, các câu lạc bộ nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật tại các trường; tạo cơ hội cho học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp nhằm tăng cường các kỹ năng thực hành, nhất là kỹ năng nghe – nói. Khuyến khích các em tích cực tham gia các sân chơi các hội thi tiếng Anh như IOE trực tuyến (cho rộng khắp các đối tượng học sinh) và cuộc thi Olympic tiếng Anh theo hình thức Game show (cho những học sinh nâng cao).

Thứ 7: Tổ chức khảo sát định kỳ năng lực ngoại ngữ cho tất cả các giáo viên ngoại ngữ cũng như học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trong toàn tỉnh, phân tích chính xác điểm mạnh/yếu của từng cá nhân theo từng kỹ năng, từ đó có thể điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập, rèn luyện thích hợp thích hợp và kịp thời.

Thứ 8: Khuyến khích các đơn vị có điều kiện thuận lợi, phù hợp tiếp tục tăng cường triển khai việc thuê giáo viên tiếng Anh người nước ngoài trực tiếp giảng dạy trong trường học theo tinh thần xã hội hóa và khuyến khích việc thuê giáo viên tiếng Anh người nước ngoài dạy trực tuyến đối với cá đơn vị ở những địa bàn khó khăn.

Thứ 9: Tuyên truyền rộng rãi về chế độ khen thưởng tài năng theo Quyết định 05/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm khuyến khích và đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ trong học sinh và Công văn 842/SGDĐT-GDTrH ngày 24/5/2018 của Sở GDĐT.

Về nội dung chương trình học:

* Đối với Ngoại ngữ 1 - tiếng Anh: Mục tiêu là dạy học hướng tới mục tiêu đầu ra, đạt các trình độ của khung tham chiếu tương ứng cho mỗi cấp học - Hết lớp 5, học sinh sẽ đạt trình độ: A1; Hết lớp 9, học sinh sẽ đạt trình độ: A2;  Hết lớp 12, học sinh sẽ đạt trình độ: B1. Chương trình là rà soát chất lượng đầu năm để xây dựng kế hoạch dạy học và phân đối tượng học sinh được học chương trình phù hợp (Chương trình 10 năm hay Chương trình 7 năm song song với Kế hoạch tăng 2 tiết/tuần).

* Đối với Ngoại ngữ 2 - tiếng Nhật, tiếng Pháp: Tiếp tục triển khai dạy học tiếng Pháp - Ngoại ngữ 2 (thực hiện chính khóa 2 tiết/ tuần) tại trường THPT Vũng Tàu.

Để thực hiện tốt việc dạy học ngoại ngữ trong năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt những nội dung công văn này và triển khai đến các đơn vị, tổ chuyên môn và các cá nhân liên quan; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung đã hướng dẫn ./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn