Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Giải quyết dứt điểm các điểm đen về môi trường, không để phát sinh những điểm mới
10:07 | 18/10/2020 Print   E-mail    

 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BR-VT LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Kỳ 4: Giải quyết dứt điểm các điểm đen về môi trường, không để phát sinh những điểm mới

Với mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ tỉnh BR-VT đặt ra là xóa bỏ 100% điểm đen về môi trường hiện có, không để phát sinh điểm mới. Mục tiêu này thể hiện sự quyết tâm lớn của Đảng bộ Tỉnh, đồng thời đòi hỏi các cấp, các ngành phải có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt triển khai mới có thể hoàn thành chỉ tiêu đại hội đề ra.

Theo đánh giá về bảo vệ môi trường tại báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 của UBND tỉnh BR-VT, thì các khu công nghiệp đang hoạt động đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc tự động; nước thải trong sản xuất, kinh doanh phát sinh ngoài các khu, cụm công nghiệp đã được xử lý khoảng 75%, 25% còn lại chưa xử lý tập trung chủ yếu ở các cơ sở chăn nuôi, chế biến hải sản, quy mô nhỏ, hộ gia đình, hoạt động không phép. Việc quản lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được tăng cường; 28/28 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cơ bản đã được khắc phục đạt yêu cầu. Chất thải rác sinh hoạt của tỉnh, trừ Côn Đảo được thu gom, chôn lấp hợp vệ sinh tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên với khối lượng trung bình 900 tấn/ ngày. Tuy nhiên liên quan đến hạn chế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong báo cáo UBND tỉnh cho rằng việc xóa, giảm các điểm đen về môi trường còn chậm; một số công trình trọng điểm để phục vụ công tác cải thiện, khắc phục ô nhiễm còn chậm hoặc chưa được đầu tư. Việc chuyển đổi hình thức xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh sang công nghệ đốt, tái chế, phát điện còn chậm, dẫn đến công tác xử lý chất thải luôn bị thụ động. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, đề án về bảo vệ môi trường được triển khai chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt, thiếu tính phối hợp.

Cầu Cửa Lấp Phường 12 một điểm đen ô nhiễm môi trường thành phố Vũng Tàu đang tập trung xử lý và truyền thông cho người dân ý thức bảo vệ môi trường

Tại thành phố Vũng Tàu, theo lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố hiện còn 03 “điểm đen” về môi trường cần triển khai ngay các giải pháp để phòng ngừa, cải thiện và khắc phục, bao gồm: Ô nhiễm nước thải và mùi hôi do hoạt động chế biến hải sản tại khu vực Trường mầm non Cỏ May và Phường 12; ô nhiễm môi trường tại khu vực Cầu Rạch Bà, Phường 11; tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường tại một số dự án ven kênh Bến Đình đi qua các Phường 5, 9 và phường Thắng Nhì. Bà Võ Thị Thảo, cư dân phường Thắng Nhì cho biết khi nghe chủ trương của tỉnh xóa các “điểm đen” ô nhiễm môi trường, nhân dân đang trông chờ vào việc triển khai nạo vét để cải thiện môi trường kênh Bến Đình bị ô nhiễm và nếu được chấp thuận triển khai khu đô thị trên Cù Lao Bến Đình thì chắc chắn môi trường sẽ được cải thiện.

Trong các nhiệm vụ. giải pháp về bảo vệ môi trường, việc tập trung khắc phục các điểm đen về môi trường, không để phát sinh những điểm đen mới. Bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm an ninh an toàn nguồn nước sinh hoạt; thực hiện phân loại rác tại nguồn, thực hiện việc xử lý rác bằng công nghệ tiên tiến; tiếp tục triển khai các dự án xử lý nước thải đô thị. Hoàn thiện việc di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, cơ sở chế biến hải sản vào khu vực quy hoạch, thu hút đầu tư các cơ sở giết mổ tập trung hiện đại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường.

Rác từ biển vào Bãi Trước, người dân và du khách tham gia dọn vệ sinh bãi biển

Môi trường là yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao chất lượng, đem đến cho người dân được hạnh phúc do vậy hơn lúc nào hết cấp ủy, chính quyền tỉnh, thành phố phải tập trung quyết liệt, giải quyết các vướng mắc để hoàn thành việc triển khai các dự án và đạt được mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đề ra về xóa 100% “điểm đen” về môi trường đến năm 2025./.

Bài, ảnh: Thắng Cảnh, BBT