Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Đầu tư phát triển tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại Sao Mai Bến Đình- Vũng Tàu.
06:07 | 24/10/2020 Print   E-mail    

UBND tỉnh có văn bản số 11555/UBND-VP ngày 21/10/2020 về chủ trương đầu tư phát triển tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại khu vực Sao Mai Bến Đình gửi Sở Kế hoạch- Đầu tư, Giao thông, Xây dựng, Tài nguyên và UBND thành phố Vũng Tàu.

Theo đó ngày 14/8/2020 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 1097/TTG-CN về kết luận chủ trương đầu tư phát triển tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại khu vực Sao Mai- Bến Đình, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch liên quan đối với dự án Căn cứ dịch vụ hàng hải Sao Mai- Bến Đình và dự án cảng Container quốc tế Vũng Tàu. Tại văn bản nêu trên UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông phối hợp với các ngành liên quan chủ động làm việc, rà soát quy hoạch phát triển cảng biển có liên quan đến dự án Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai Bến Đình và Cảng Container Quốc tế Vũng Tàu để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch theo quy định;

UBND tỉnh cũng đã giao Sở Xây dựng, Tài nguyên và UBND thành phố Vũng Tàu theo chức năng nhiệm vụ quản lý ngành rà soát các quy hoạch có liên quan như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của 02 dự án trên tại khu vực Sao Mai Bến Đình tham mưu UBND tỉnh phối hợp báo cáo Bộ để thực hiện việc điều chỉnh các quy hoạch liên quan theo quy định của pháp luật./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT