Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu triển khai việc cấp Căn cước công dân lưu động.
09:50 | 26/10/2020 Print   E-mail    

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc triển khia thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD)cho 50 triệu công an, Công an thành phố Vũng Tàu có văn bản số 1820/CATP-QLHC ngày 15/10/2020 về đăng ký số liệu phục vụ cấp Căn cước công dân lưu động gửi đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Công an các phường, xã trên địa bàn.

Hiện nay việc thực hiện cấp CCCD ở UBND thành phố Vũng Tàu rất đông, việc cấp CCCD lưu động sẽ là giải pháp hiệu quả để giám áp lực cho cơ quan nhà nước, cũng như nhanh chóng, thuận lợi cho người dân Thành phố

Công an thành phố triển khai thực hiện dự kiến đến ngày 01/7/2021 sẽ hoàn thành cấp khoảng 153.644 thẻ CCCD cho người dân toàn Thành phố để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về dân cư, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an Nhân dân, đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân. Theo đó Công an Thành phố cũng yêu cầu công an các phường xã triển khai các nội dung như triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn rà soát, thống kê và lập danh sách nhân khẩu là cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, sinh viên, học sinh, công nhân trong diện được cấp CCCD nhưng chưa được cấp thẻ Căn cước, gồm công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD, Công dân đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp CMND nhưng bị mất, hư hỏng, hết hạn sử dụng. Công dân khi làm CCCD chuẩn bị giấy CMND cũ, sổ Hộ khẩu./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT