Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng thuận của Nhân dân
05:29 | 01/11/2020 Print   E-mail    

Sau thành công của đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Vũng Tàu đang khẩn trương bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết bằng cách bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở cấp mình. Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới. Thành công của Đại hội đảng bộ các cấp là đã lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên khóa mới đạt yêu cầu về chất lượng, có tư duy đổi mới, sáng tạo trong hoạch định chủ trương, chính sách, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để trở thành nền tảng, động lực triển khai và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu phấn đấu giữ vững là lá cờ đầu trong GD&ĐT của Tỉnh nhà - Ảnh: Một giờ học Mĩ thuật của các em học sinh Trường Tiểu học Trương Công Định, TP.Vũng Tàu 

Sau Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 được ban hành, điều quan trọng nhất là đưa Nghị quyết vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện sao cho có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào cuộc sống... đó là câu hỏi mà mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu luôn trăn trở. Để Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo chuyển biến mới rõ nét ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết đại hội, thông qua chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa. Phân công từng đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ thành phố Vũng Tàu phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Xác định thước đo cho sự thành công của đại hội Đảng bộ các cấp chính là Nghị quyết, sau khi ban hành tạo được sự đồng thuận, vì thế Đảng bộ thành phố Vũng Tàu huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đã xây dựng Nghị quyết gắn liền với đời sống nhân dân, tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ có tính khả thi cao như: Bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong 5 năm và lộ trình thực hiện hàng năm theo các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và triển khai thực hiện; Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, Tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thành phố; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá theo từng lĩnh vực; Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa ra các chỉ tiêu kinh tế đến năm 2025 là: Cơ cấu kinh tế theo ngành trên địa bàn thành phố Vũng Tàu là Thương mại - Dịch vụ 73,63%; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 18,41%; Hải sản – Nông lâm ngư nghiệp 7,96%; Phấn đấu đưa lượng khách lưu trú đến năm 2025 đạt 5 triệu lượt/năm; Doanh thu Thương mại - Dịch vụ theo giá hiện hành tăng trưởng bình quân hàng năm 10,54%/năm; Giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng bình quân hàng năm 11,24%/năm; Giá trị sản xuất hải sản tăng trưởng bình quân hàng năm 6,85%/năm.

Các chỉ tiêu xã hội đến năm 2025: Dân số thành phố Vũng Tàu dự kiến đến năm 2020 khoảng 401.000 người, tỷ lệ tăng dân số 1,96%; Đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của Tỉnh là 0,3% và không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia (trừ đối tượng bảo trợ xã hội); Tỷ lệ lao động qua đào tạo được tuyển dụng mới đạt 82%, số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm khoảng 14.000 lao động; Chỉ tiêu vận động quỹ: Hoàn thành 100% các chỉ tiêu về xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo”; Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ hàng năm đạt 99%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đạt dưới 5%; tuổi thọ trung bình người dân đạt 76 tuổi; Đến năm 2025 huy động 96,5% số cháu trong độ tuổi vào mẫu giáo, 40% số cháu trong độ tuổi được vào nhà trẻ. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi tiểu học ra lớp 99,9%. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi trung học cơ sở ra lớp 98,5%. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 trung học cơ sở; 90% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông và tương đương (học trung cấp, cao đẳng nghề); Đến năm 2025 có thêm từ 02 đến 03 khu phố, thôn đạt tiêu chuẩn khu phố văn hóa; có thêm từ 01 đến 02 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 98% gia đình đạt gia đình văn hóa.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Đình Khoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho rằng: Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đề ra thì ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Có thể thấy rằng, mục tiêu của Đảng bộ và nhân dân thành phố Vũng Tàu trong những năm tới là rất to lớn, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết, đồng sức đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương. Vì vậy, toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang tại thành phố Vũng Tàu cần phát huy tinh thần quyết tâm mới và hành động cách mạng mới, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, tăng cường đoàn kết, thống nhất. Phía trước chúng ta là chặng đường vươn tới mục tiêu đã xác định; sẽ là một tiến trình kiên trì, bền bỉ từng bước vững chắc. Chúng ta cần tranh thủ được thuận lợi, kịp thời nắm bắt thời cơ, đồng thời nhận rõ thách thức để vượt qua và tiếp tục đột phá, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, xây dựng quê hương thân yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hòa nhịp với bước tiến của cả nước và của Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và ngay bây giờ, việc nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và tuyên truyền để nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân là một việc làm hết sức quan trọng./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT