Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện nội dung thuyết minh Di tích và Danh thắng
05:12 | 08/11/2020 Print   E-mail    

Ngày 09/10, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch số 105/KH-SVHTT về việc triển khai thực hiện nội dung thuyết minh Di tích và Danh thắng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2021 – 2022.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm chuẩn hóa và tập hợp, bổ sung các nguồn tư liệu, thu thập các sự kiện để giới thiệu đầy đủ những gì liên quan đến Di tích và Danh thắng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo điều kiện để thuyết minh viên Bảo tàng, Ban Quản lý di tích và hướng dẫn viên du lịch bổ sung, cập nhật những kiến thức cần thiết đáp ứng việc thuyết minh cho từng đối tượng, nhóm khách tham quan; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản, qua đó nhằm giới thiệu rộng rãi cho du khách trong và ngoài nước về vùng đất và con người Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lớp tập huấn về công tác quản lý và phát huy giá trị về di tích do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức nhằm Triển khai nội dung; hướng dẫn nghiệp vụ thuyết minh cho cán bộ các cơ sở

Theo đó, kế hoạch thực hiện trong năm 2021 tập trung vào việc biên dịch, in ấn tài liệu và tập huấn về công tác di tích. Cụ thể, trong quý I/2021, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức biên dịch sang tiếng Anh Toàn bộ nội dung thuyết minh Di tích và Danh thắng. Sau khi hoàn tất công tác biên dịch, tài liệu sẽ được biên soạn, in ấn và phát hành (sách, sổ tay) để phục vụ cơ sở và khách tham quan để làm tài liệu nghiên cứu, tài liệu phục vụ nghiệp vụ thuyết minh di tích cho cán bộ, công chức, viên chức ngành di sản văn hóa từ tỉnh đến cơ sở và hướng dẫn viên du lịch; tài liệu tuyên truyền, giới thiệu về di tích cho khách tham quan trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, vào quý III/2021, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện nội dung thuyết minh Di tích và Danh thắng, với mục đích triển khai nội dung; hướng dẫn nghiệp vụ thuyết minh cho cán bộ, công chức, viên chức ngành di sản văn hóa từ tỉnh đến cơ sở và hướng dẫn viên du lịch và chủ sở hữu di tích…

Trong năm 2022, Sở sẽ triển khai các công tác tuyên truyền và tổng kết, cụ thể là tổ chức trang trí, thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm phóng sự, xây dựng chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình, đưa tin các hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong tỉnh; tổ chức Hội nghị sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nội dung thuyết minh Di tích và Danh thắng. Năm 2021 – 2022; Tổ chức Hội nghị sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nội dung thuyết minh Di tích và Danh thắng./.

Tin, ảnh: Phan Thảo, BBT