Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Chấn chỉnh tổ chức các hoạt động tham quan để bán, giới thiệu các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
05:08 | 08/11/2020 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu vừa có văn bản số 8812/UBND-NV ngày 02/11/2020 về việc chấn chỉnh tổ chức các hoạt động tham quan để bán, giới thiệu các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đây là nội dung thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Vũng Tàu tại công văn số 169-CV/TU ngày 20/10/2020 nhằm chấn chỉnh tình hình các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng danh nghĩa tổ chức hội quần chúng để mời đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các chương trình tham quan để chào bán sản phẩm giá cao, không rõ nguồn gốc.

Theo đó, UBND Thành phố đề nghị các tổ chức Hội Thành phố không giới thiệu và ban hành các văn bản giới thiệu các doanh nghiệp, cá nhân về việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến các cơ sở hội và không phối hợp với các công ty để đưa hội viên tham gia chương trình tham quan cơ sở sản xuất để quảng cáo các sản phẩm đến cơ sở hội, hội viên và nhân dân khi chưa được sự đồng ý của UBND Thành phố và các ngành chức năng.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình hoạt động giới thiệu sản phẩm của các công ty quảng cáo, bán sản phẩm chăm sóc không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng trên địa bàn.

UBND các phường, xã chỉ đạo các tổ chức Hội cùng cấp không được phối hợp tổ chức các đoàn tham quan, không tuyên truyền hoặc quảng cáo các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khi chưa được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, nhằm tránh tình trạng lan rộng các sản phẩm không đảm bảo chất lượng đến hội viên và nhân dân./.

Tin: Lại Giang, BBT