Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Mừng ngày Đại đoàn kết toàn dân
03:00 | 19/11/2020 Print   E-mail    

 

Chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18 - 11 

Mừng ngày Đại đoàn kết toàn dân

-----------

 Ngày Đại đoàn kết toàn dân

Trẻ già, trai gái quây quần bên nhau

Không phân thiếu, khó, sang giàu

Đến  ngày Hội lớn ta mau cùng về.

 

Ôn lại truyền thống làng quê

Động viên cổ vũ nguyện thề gắng công

Góp phần xây dựng non sông

Tô thêm truyền thống cờ hồng thắm tươi.

 

Khắp nơi vui rộn tiếng cười

Đoàn kết quanh Đảng sáng ngời niềm tin

Mặt trận vững bước đi lên

Chính quyền, đoàn thể kết liền bên nhau.

 

Làm cho nước mạnh dân giàu

Sánh vai cường quốc năm châu rạng ngời./.

 

Thơ: Trọng Chu, BBT