Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Kết quả khảo sát lấy ý kiến đánh giá về tiến độ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn TP. Vũng Tàu
04:54 | 27/11/2020 Print   E-mail    

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan hành chính trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính. Thông qua kết quả góp ý của người dân và tổ chức, UBND thành phố Vũng Tàu nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, cá nhân để có những giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém của các cơ quan, đơn vị; Nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND thành phố và UBND các phường, xã.

Thực hiện Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức về tiến độ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2020, các cơ quan, ban ngành chức năng của thành phố đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến nhân dân, kết quả khảo sát như sau:

Thứ nhất, về ý kiến nhận xét về tìm hiểu thông tin, tiếp cận dịch vụ: Đa số người dân đều cho biết thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin làm thủ tục, chỉ có tỷ lệ nhỏ người dân còn gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau: Có 19% ý kiến người dân đánh giá ở mức “rất thuận lợi” và 78% ý kiến người dân đánh giá ở mức “thuận lợi”. Tuy nhiên vẫn còn 1% ý kiến đánh giá ở mức “chưa thuận lợi lắm” và 2% đánh giá ở mức “không thuận lợi”. Vẫn còn trường hợp người dân gặp khó khăn khi tìm hiểu thông tin làm thủ tục như: Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn chưa đầy đủ rõ ràng để người dân phải bổ sung hoàn thiện hồ sơ nhiều lần; Thời gian người dân chờ đợi để làm thủ tục khá nhanh chóng. Người dân không phải chờ đợi lâu để làm thủ tục, cụ thể: 99% người dân đánh giá bình thường thực hiện theo thứ tự, 1% cho rằng chờ đợi hơi lâu do công chức xử lý chậm. Điều này cho thấy, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ đúng quy định, người nào đến trước giải quyết trước không có trường hợp ưu tiên. Không có trường hợp bị từ chối nộp hoặc trả kết quả; Tỷ lệ người dân được hỏi về hình thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ đa số lựa chọn hình thức nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 64% người dân thực hiện các TTHC cho biết muốn nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 36% cho biết muốn nhận tại nhà thông qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện và trả phí dịch vụ (chiếm tỷ lệ lớn tại lĩnh vực bảo trợ xã hội và hộ tịch), không có ý kiến nào người dân lựa chọn hình thức nhận kết quả qua hệ thống Internet và trả phí dịch vụ thông qua tài khoản ngân hàng. Điều này cho thấy người dân vẫn còn quen thuộc với hình thức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chưa làm quen với sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thứ 2, về ý kiến nhận xét về thủ tục hành chính: Người dân đánh giá việc công khai thủ tục hành chính hiện nay rất tốt và tương đối đầy đủ thông tin để thực hiện. Điều này cho thấy, tại thành phố đã kịp thời rà soát và cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính: 20% ý kiến đánh giá mức độ công khai thủ tục hành chính rất tốt, 77% đánh giá tương đối đầy đủ thông tin để thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn 1% đánh giá TTHC có công khai nhưng đọc khó hiểu, 1% không thấy công khai, thông tin gì về thủ tục; Kết quả cho thấy người dân còn gặp khó khăn khi thực hiện các giấy tờ có liên quan: Do phải kê khai nhiều thông tin trong biểu mẫu, đơn và quy định nhiều giấy tờ không cần thiết đi kèm: 1% ý kiến đánh giá TTHC hiện nay thủ tục rất đơn giản, ngắn gọn, 92% đánh giá tương đối đơn giản, ngắn gọn. Tuy nhiên vẫn còn 7% đánh giá TTHC thuộc lĩnh vực đất đai còn rườm rà do còn quy định nhiều giấy tờ. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, người dân trả lời không phải bổ sung giấy tờ gì ngoài giấy tờ Nhà nước đã quy định (đạt 100%); Tình trạng người dân phải đi lại từ  3 đến 4 lần khi làm thủ tục hiện chiếm tỷ lệ thấp (chiếm 8%) . Nguyên nhân khi được hỏi người dân trả lời là do phải bổ sung hồ sơ. 92% người dân chỉ phải liên hệ với cơ quan nhà nước 1 đến 2 lần để hoàn thiện hồ sơ.

Thứ 3, về ý kiến nhận xét về công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi giao tiếp với công dân: Phần đông người dân cho rằng công chức có thái độ nhiệt tình trong công việc, thái độ chuẩn mực. Không có trường hợp nào nhận xét công chức hách dịch, nhũng nhiễu người dân hoặc thờ ơ, không thân thiện, khó chịu, 34% người dân đánh giá công chức có thái độ rất lịch sự, thân thiện, dễ gần, 66% người dân đánh giá CBCC giao tiếp ở mức độ bình thường. Người dân được hỏi đều đánh giá cao trình độ, năng lực của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: thành thạo (82%). Điều này cho thấy, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố hiện nay rất thành thạo quy trình tiếp nhận giải quyết TTHC, không còn xảy ra tình trạng lúng túng trong quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, người dân không phải chờ đợi lâu.

Thứ 4, về nguyên nhân người dân không sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Mức độ quan tâm, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu là công tác tuyên truyền còn hạn chế, nên theo khảo sát, người dân chưa biết hoặc chưa hiểu rõ quy trình (54%), một bộ phận người dân trình độ tin học còn hạn chế (29%). Bên cạnh đó, người dân còn sợ thất lạc hồ sơ khi gửi qua mạng (14%) và lo ngại về sự mất an toàn thông tin (2%). Do đó người dân vẫn lựa chọn cách truyền thống là đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện các thủ tục hành chính khi cần.

* Về kết quả khảo sát tại UBND các phường: Sau khi khảo sát tại UBND phường 1, 4, 8, 10 và phường Nguyễn An Ninh cho thấy các đối tượng được khảo sát cho biết họ đều có sự tìm hiểu thông tin trước khi giải quyết các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc tìm hiểu thông tin của người dân, tổ chức được thực hiện thông qua các kênh khác nhau. Kênh thông tin chủ yếu mà họ tiếp cận là nhờ người quen hướng dẫn và đọc bảng niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ; Đa số người dân được khảo sát đều cho biết thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin làm thủ tục, chỉ có tỷ lệ nhỏ người dân còn gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau: Phần lớn người dân trên địa bàn các phường đều thuận lợi trong việc tiếp cận, tìm hiểu thông tin, chỉ có 8% người dân cho biết tìm hiểu thông tin chưa thuận lợi lắm ở phường Nguyễn An Ninh, cụ thể như sau:

Qua kết quả khảo sát cho thấy, trang thiết bị, vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã được bố trí đầy đủ, kịp thời, việc sử dụng, khai thác trang thiết bị đã đạt hiệu quả, đáp ứng tốt việc phục vụ nhân dân. Qua khảo sát, đa số cơ sở vật chất, thiết bị tại Bộ phận và trả kết quả tại các phường, xã đều được đánh giá rất tốt, cao nhất là 80% (tại UBND phường Nguyễn An Ninh), tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ nhỏ còn chưa hài lòng về diện tích phục vụ, chiếm 4%). Đây cũng là một tỷ lệ tuy nhỏ nhưng cũng là một điều đáng lưu ý để có các giải pháp cải thiện trong thời gian tới.

Người dân đánh giá việc công khai thủ tục hành chính hiện nay rất tốt và tương đối đầy đủ thông tin để thực hiện. Không có trường hợp nào nhận xét không thấy công khai, thông tin gì về thủ tục. Điều này cho thấy, tại các phường xã đã kịp thời rà soát và cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính: Đa số người dân nhận thấy mức độ công khai thủ tục rất tốt (chiếm 66% tại phường 8) và tương đối thông tin để thực hiện (chiếm 94% tại UBND phường 10); Đa số đều nhận xét thủ tục đơn giản, ngắn gọn. Tuy nhiên vẫn còn ý kiến nhận xét thủ tục còn rườm rà, quy định nhiều giấy tờ (2% tại phường 10, 2% tại phường Nguyễn An Ninh).

Phần đông người dân cho rằng công chức có thái độ nhiệt tình trong công việc, thái độ chuẩn mực. Không có trường hợp nào nhận xét công chức  thờ ơ, không thân thiện, khó chịu, hách dịch, nhũng nhiễu người dân; Người dân tương đối hài lòng với sự hướng dẫn của công chức, tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến nhận xét công chức không hướng dẫn hoặc hướng dẫn qua loa chiếu lệ (tỷ lệ 2% tại UBND phường 8 và phường 10, 4% tại UBND phường Nguyễn An Ninh); Đa số người dân được khảo sát đều đánh giá thời gian nhận kết quả đúng ngày hẹn trả kết quả, có nơi sớm hẹn chiếm tỷ lệ cao (98% tại UBND phường 10), đúng hẹn (98% tại UBND phường 4, phường 8). Trường hợp trễ hẹn nhưng được thông báo lý do trễ (chiếm tỷ lệ 6% tại UBND phường Nguyễn An Ninh); Đa số người dân trong quá trình giải quyết hồ sơ đều không có kiến nghị gì, xuất phát chủ yếu từ quan niệm ngại kiến nghị (100% người dân được khảo sát không có kiến nghị gì tại UBND phường 1, 4, 8, 10). 4% người dân tại phường Nguyễn An Ninh cho rằng có kiến nghị và được tiếp thu sửa đổi, 2% người dân tại phường Nguyễn An Ninh cho rằng có kiến nghị nhưng không được trả lời./.

Tin: Bằng Lăng, BBT