Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu: Quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ngay từ đầu năm
08:26 | 06/01/2021 Print   E-mail    

Năm 2020 vừa qua, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều chịu ảnh hưởng, nhiều hoạt động kinh tế phải tạm dừng để thực hiện phòng chống dịch. UBND thành phố Vũng Tàu đã triển khai quyết liệt các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thành ủy về thực hiện các biện pháp phòng, chống kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Codvid – 19 và vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng; Thành phố đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức các hoạt động  phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020; thực hiện rà soát đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; tăng cường tuyên truyền và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

(Vũng Tàu kỳ vọng vào sự phát triển vượt bậc năm 2021 và những năm tiếp theo – Nguồn ảnh: Dulichbariavungtau.com) 

Ngay từ những ngày đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở trong nước và trên thế giới các hoạt động kinh tế - xã hội còn chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong năm 2021 phải nỗ lực, đoàn kết quyết tâm phòng chống dịch, phát huy và sử dụng nguồn lực tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 của UBND thành phố Vũng Tàu nhằm đạt kết quả cao nhất để phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu (khóa VII) về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 đã xác định chỉ tiêu về kinh tế là Du lịch - Thương mại - Dịch vụ là 70,36%; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp là 19,58%; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 6.292 tỷ đồng, tăng 7,83% so với ước thực hiện năm 2020; Doanh thu vận tải, kho bãi đạt 9.245 tỷ đồng, tăng 9,88% so với ước thực hiện năm 2020; Số lượt khách du lịch qua đêm đạt 1.810 ngàn lượt, tăng 7,8% so với ước thực hiện năm 2020; Thu ngân sách năm 2021 (dự kiến) là 4.121,916 tỷ đồng; Chi ngân sách năm 2021 (dự kiến) là 2.338 tỷ đồng.

Về đầu tư công năm 2021: Nguồn vốn ngân sách Tỉnh: Thành phố dự kiến 57 dự án, với tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 955,450 tỷ đồng. Trong đó, bồi thường giải phóng mặt bằng là 633 tỷ đồng; Nguồn vốn ngân sách thành phố Vũng Tàu dự kiến 109 dự án, với tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 760,110 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu xã hội: Giải quyết việc làm cho 8.300 lao động; dự kiến hộ nghèo theo chuẩn Tỉnh đầu năm 2021 (giai đoạn 2021-2025) là 5.096 hộ, tỷ lệ 5,0%; phấn đấu thoát nghèo theo chuẩn Tỉnh năm 2021 là 300 hộ, hộ nghèo đến cuối năm 2021 là 4.796 hộ, tỷ lệ 4,7% so với tổng số hộ dân trên địa bàn; Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công; kịp thời thực hiện trợ cấp, hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức thăm hỏi, họp mặt các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ và kỷ niệm của đất nước. Tỷ lệ huy động các cháu vào nhà trẻ so với nhóm tuổi 36%; tỷ lệ huy động các cháu vào mẫu giáo so với nhóm tuổi 96,5%. Xây dựng khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 95% và xây dựng gia đình văn hóa 98%.

Về Quốc phòng, an ninh: Đảm bảo quốc phòng, an ninh. Triển khai các bước tuyển quân đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát cho vay nặng lãi, giảm thiểu tai nạn giao thông và tăng cường đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Trước các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 được đề ra đó, Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã lên kế hoạch, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ngay từ đầu năm.

Trên lĩnh vực kinh tế: Ngay từ đầu năm 2021, thực hiện tốt công tác kiểm soát và bình ổn về giá cả, nhất là giá cả thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực ngày lễ, tết; tập trung phát triển các ngành dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch, dịch vụ hải sản, dịch vụ ăn uống và dịch vụ vận tải… trong đó ưu tiên tập trung cho việc phát triển dịch vụ du lịch theo hướng dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Về thu, chi ngân sách: Thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu được giao. Chủ động rà soát nguồn thu, chống thất thu, đảm bảo huy động hết nguồn thu vào ngân sách theo quy định; phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách đề ra để có nguồn tăng chi cho đầu tư phát triển, chi an sinh xã hội và đảm bảo ngân sách dự phòng. Triển khai công tác xây dựng dự toán thu - chi ngân sách năm 2021. Thực hiện chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả; kiểm tra chấp hành kỷ luật ngân sách. Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động thường xuyên nhất là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường du lịch.

Về đầu tư công: Đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư công. Tập trung hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng các dự án thuộc danh mục khởi công xây dựng mới năm 2021 trong 6 tháng đầu năm. Đẩy nhanh thi công các công trình chuyển tiếp; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ công chức viên chức cơ quan, tổ chức liên quan trong thực hiện đầu tư công năm 2021, phấn đấu khởi công 100% các công trình ghi trong kế hoạch năm 2021.

Về công tác quản lý đô thị; tài nguyên và môi trường: Triển khai phần mềm tương tác phản ánh hiện trường để tiếp nhận thông tin và xử lý, giám sát việc xử lý hành vi vi phạm đảm bảo nhanh chóng, triệt để; Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý việc phân lô bán nền trái phép trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Triển khai thực hiện các biện pháp về tổ chức giao thông, chống ngập nước đô thị; ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1167/KH-UBND ngày 10/3/2017 về lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, giải tỏa các chợ tự phát, xử lý việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Triển khai tổ chức Hội hoa xuân phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Về công tác quản lý tài nguyên, môi trường: Đẩy nhanh giải quyết các thủ tục hành chính về nhà đất; tổ chức giao ban, tiếp công dân định kỳ để chấn chỉnh, giải quyết các hồ sơ trễ hẹn; ban hành kế hoạch khảo sát giá đất phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn Thành phố trong năm 2021; rà soát các dự án thu hồi đất; tập trung xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trụ sở cô quan; ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2021;lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo đúng quy định.

Về văn hóa - xã hội: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền Thành phố; các hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Thành phố Vũng Tàu; tổ chức các hoạt  văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân và du khách. Hướng dẫn các đơn vị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động điều hành. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử và một số dịch vụ của đô thị thông minh. Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp phường, xã và tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2021.

Lao động, thương binh và xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với Cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức thăm hỏi, họp mặt các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ và kỷ niệm của đất nước. Triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; kế hoạch giao chỉ tiêu thoát nghèo, thoát cận nghèo; kế hoạch kiểm tra thực hiện các chính sách giảm nghèo tại các phường, xã năm 2021; vận động nhân dân giúp nhau làm kinh tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ chức học nghề, trợ vốn cho các đối tượng hoàn lương, sau cai nghiện. Tiếp tục thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021.

Giáo dục: Tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học; đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh ra lớp. Đẩy mạnh tốc độ đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, trong đó ưu tiên đầu tư cho bậc học mầm non, tiểu học. chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và phòng chống bạo lực trong học đường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm.

Y tế: Tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết, dịch virus Zika, tay - chân - miệng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng ngừa dịch bệnh; tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn; kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; thẩm định hồ sơ đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2021; triển khai tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì mô hình “Khu phố ẩm thực” và Chợ đêm; giữ vững danh hiệu phường xã đạt chỉ tiêu về y tế đối với 17 phường, xã; tăng cường công tác truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng chăm sóc sinh sản, duy trì giảm thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em.

Về Quốc phòng, an ninh: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm. Tập trung triệt phá không để hình thành các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Seagame lần thứ 31, Asean Paragames lần thứ 11, 30 năm thành lập Tỉnh, Thành phố Vũng Tàu, các mục tiêu sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra các tình huống bất ngờ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Năm 2021 với niềm tin thắng lợi ở phía trước, chúng ta tin tưởng và hy vọng rằng, nhân dân thành phố Vũng Tàu sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021, góp phần xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng văn minh, phát triển và giàu đẹp hơn./.

Bài: Lê Ngân, BBT