Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Phường 9 tổ chức Kỳ họp thứ mười lăm HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021
05:54 | 13/01/2021 Print   E-mail    

Sáng ngày 08/01, tại Hội trường UBND phường, Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức kỳ họp thứ mười lăm Hội đồng nhân dân phường 9 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có bà Trương Thị Hồng Lĩnh - Phó Ban kinh tế HĐND thành phố Vũng Tàu; ông Vũ Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND Phường 9; bà Nguyễn Hồ Minh Thu - Phó Bí thư  thường trực Đảng ủy phường; ông Nguyễn Văn Hưng - Phó bí thư Đảng ủy - Phó chủ tịch UBND phường; bà Phạm Thị Lanh - Phó Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch UBMTTQVN phường; bà Bùi Thị Hạnh  - Phó Chủ tịch UBND phường; Trưởng các ban ngành đoàn thể phường, Bí thư, Cấp ủy các chi bộ trực thuộc; Trưởng các Khu phố; đại diện Ban giám hiệu các trường học; cùng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn cảnh hội nghị 

Kỳ họp đã thông qua báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường trong năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của UBND phường; Báo cáo thu, chi ngân sách năm 2020 và các giải pháp năm 2021; Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười lăm Hội đồng nhân dân phường; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020..

Bên cạnh đó các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo báo cáo trong năm 2020 tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 13.538.000.000đ, đạt 139,87% kế hoạch năm; vận động thu các loại quỹ được 343.492.000đ, công tác thu thuế được: 10.930.000.000đ đạt 179,77% kế hoạch giao… đời sống kinh tế - xã hội có những chuyển biến mạnh mẽ và vững chắc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, các chế độ đối với các đối tượng chính sách luôn được quan tâm thực hiện. Công tác quản lý đô thị được chú trọng, có nhiều cách làm và mô hình mới, bộ mặt đô thị trên địa bàn phường xanh, sạch hơn đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Trong năm 2021, phường 9 tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong phần thảo luận chất vấn và trả lời chất vẫn tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND phường đã nghe lãnh đạo các ban ngành đoàn thể phường và khu phố trả lời và làm rõ đối với những vấn đề mà cử tri phường đang quan tâm thuộc các lĩnh vực đất đai,  giao thông, điện, y tế, văn hóa xã hội… hội nghị đã được nghe lãnh đạo UBND phường phát biểu giải trình những ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri; đồng thời phát biểu, làm rõ thêm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020 và một số nội dung trọng tâm và những giải pháp rất thiết thực để tập trung chỉ đạo, điều hành đạt kết quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường trong năm 2021.

Kỳ họp cũng đã tiến hành thông qua các văn bản: Trình bày các tờ trình và dự thảo nghị quyết; về phẩn bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2021; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; Văn bản về bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng cuối  năm 2020; phê duyệt phương án thu, nộp, quàn lý và sử dụng phí tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường;  phê duyệt dự toán  thu, chi quàn lý , sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu.

Phát biểu tại kỳ họp, Ông Vũ Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, yêu cầu UBND phường chỉ đạo các bộ phận sớm có kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND phường, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2021. Các Ban HĐND và các đại biểu HĐND phường 9 cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND phường./.

Tin, ảnh: Nguyễn Tình, BBT