Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Mặt trận Phường 10 tổng kết công tác năm 2020
06:00 | 13/01/2021 Print   E-mail    

 

Chiều ngày 08/01, tại Hội trường UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 10 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, tham dự hội nghị có ông Lê Thanh Tú, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu, ông Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó chủ tịch UBND phường, đại diện đơn vị Công an Phường, đồn biên phòng Chí Linh, trường Nguyễn Thái Bình, cùng các ông bà là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

Bà Lê Thị Hiền – Chủ tịch MTTQVN phường báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2020, UBMTTQVN phường đã phát huy tốt vai trò, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; … nổi bật là công tác chăm lo tết cho gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng bảo trợ xã hội, tuyên truyền và tổ chức 10 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND phường, HĐND thành phố, HĐND tỉnh trước các kỳ họp với hơn 600 người tham dự. Về chương trình phối hợp hành động của MTTQVN phường trong năm 2020, tham gia tiếp đoàn giám sát HĐND thành phố về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu tái định 10 ha trong 58 ha, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 gây ra, giám sát công tác kiểm kê bắt buộc đối với các hộ dân thuộc dự án trương Hàn Thuyên, giám sát công tác kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản thuộc dự án đường Bình Giã nối ra đường 30-4, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đã tổ chức giám sát 03 công trình, phối hợp giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với phụ nữ nghèo; tiếp tục vận động xây dựng Qũy “Vì người nghèo”; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thăm hỏi 07 hộ gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, giữ vững Quốc phòng - An ninh; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQVN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Lê Thanh Tú - Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu trao giấy khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, UBND phường khen thưởng 03 tập thể, 04 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Mặt trận năm 2020./.

Tin, ảnh: Phan Huế, BBT