Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Chỉ tiêu doanh thu du lịch Vũng Tàu năm 2021 là 6.200 tỷ đồng
05:13 | 14/01/2021 Print   E-mail    

Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, Sở Du lịch đã giao cho Thành phố tại công văn số 35/SDL-QLPTDL ngày 11/01/2021 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển du lịch năm 2021 cho các huyện, thị xã, thành phố.

Theo công văn trên, Sở Du lịch đã giao cho thành phố Vũng Tàu trong năm 2021 tổng doanh thu du lịch là 6.200 tỷ đồng (6.200 tỷ/13.080 tỷ toàn tỉnh) chiếm 47,4% so với toàn tỉnh, trong đó doanh thu lưu trú là 2.750 tỷ đồng. Tổng lượt khách là 5.6 triệu, khách lưu trú là 1.8 triệu, khách quốc tế là 120 ngàn lượt./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT