Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
HĐND Phường 3 tổ chức hội nghị lần thứ Mười hai, Khóa V, Nhiệm kỳ 2016 – 2021
05:26 | 14/01/2021 Print   E-mail    

Sáng ngày 12/01, tại hội trường UBND Phường, HĐND Phường 3 tổ chức hội nghị lần thứ Mười hai, Khóa V, Nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về dự có: bà Nguyễn Thị Mai Diễm đại biểu HĐND Thành phố và bà Trần Thị Lan Hương – Trưởng phòng giáo dục Thành phố phụ trách Phường 3. Bà Trần Thị Thanh Huyền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, ông Phạm Trọng Khoa –Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường, bà Nguyễn Lê Hoàng Vinh – Phó chủ tịch HĐND phường, bà Hà Kim Bình – Phó chủ tịch UBND phường, bà Ngô Thị Hồng Vanh – Chủ tịch UBMTTQ phường, ông Nguyễn Hiệp Chính - Trưởng CA phường 3, các ông bà là Bí thư, Trưởng Khu phố, trưởng ban CTMT các khu phố cùng các đại biểu HĐND PhườngKhóa V, Nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các ông bà là trưởng các bộ phận chuyên môn về dự.

Bà Nguyễn Lê Hoàng Vinh – PCT HĐND thông qua báo cáo

Hội nghị được nghe Bà Nguyễn Lê Hoàng Vinh – Phó chủ tịch HĐND thông qua, kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo kết quả giám sát năm 2020 của HĐND Phường; Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12. Báo cáo nêu trong năm 2020, thường trực HĐND, các Ban HĐND hoạt động có hiệu quả và đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn theo Luật định, việc tổ chức các kỳ tiếp xúc cử tri và các kỳ họp HĐND được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình và thời gian quy định; Trong năm 2020, đã tổ chức 03 chuyên đề giám sát. Các nội dung và đơn vị được giám sát thực hiện trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và mang tính xây dựng cao. Trong đó, có những chuyên đề được cử tri rất quan tâm như: công tác trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm của các hộ kinh doanh trên địa bàn phường. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND phường 3 đã triển khai Nghị quyết kỳ họp đến các đơn vị thuộc UBND Phường 3 để tổ chức thực hiện; đồng thời tổ chức cho đại biểu HĐND phường báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri nơi địa bàn đắc cử. Thường trực HĐND phường 3 thực hiện việc kiểm tra, giám sát UBND phường 3 và các bộ phận thuộc UBND triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; tiếp tục đề nghị UBND phường 3 giải trình, giải quyết các kiến nghị của đại biểu HĐND phường và cử tri khu phố. Làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị tiếp xúc cử tri các khu phố trước kỳ họp thứ Mười Một và Mười Hai…

Ông Phạm Trọng Khoa – Phó bí thư, Chủ tịch UBND thông qua các báo cáo của UBND Phường

Ông Phạm Trọng Khoa – Phó bí thư, Chủ tịch UBND Báo cáo về tình tình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2010 của UBND Phường nêu: năm 2020, thực hiện Nghị quyết của HĐND, UBND Phường đã thực hiện tốt công tác lập lại trật tự đô thị, công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, Công tác quản lý xây dựng; quản lý đất đai, nhất là công tác phòng chống covid - 19; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn phường. Thu chi ngân sách bảo đảm chỉ tiêu trên giao, Công tác cải cách hành chính được chú trọng… Năm 2020 UBND Phường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đề ra, quốc phòng – an ninh được giữ vững; đời sống của người dân được nâng cao và tuyệt đối an toàn trong cơn dịch bênh Covid – 19.

Ngoài ra, đại diện UBMTTQ đã báo cáo về công tác xây dựng chính quyền của UB MTTQ VN và các tổ chức thành viên năm 2020.

Các đại biểu tham gia hội nghị đã thảo luận và đều nhất trí cao với các báo cáo trên và thể hiện quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu và phương hướng công tác năm 2021 đề ra: Chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND phường 3 Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Triển khai và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định của chính quyền, Nghị quyết của HĐND phường. Các nhóm đại biểu và Đại biểu HĐND phường tăng cường trách nhiệm trước cử tri trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn đại biểu HĐND, tăng cường giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND phường.Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn phường.Tham mưu cho Đảng uỷ phường, phối hợp với UBND, UBMTTQ phường chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc Hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tin, ảnh: Thúy Hiền, BBT