CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Web Content Image

Chủ tịch UBND thành phố ban hành văn bản số 3346/UBND-NV ngày 21/6/2019 yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã tùy vào tình hình thực tế của đơn vị tham khảo, áp dụng các mô hình sáng...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường trách nhiệm phối hợp giải quyết các vụ án hành chính do Tòa án nhân dân tỉnh BR-VT thụ lý, giải...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 3031/UBND-VP ngày 05/6/2018 triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1203-TB/TU ngày 21/5/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng công...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đọc tiếp »

Chấn chỉnh và nâng cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đọc tiếp »