CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Thực hiện công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về phòng, chống dịch Covid-19; Ngày 07/4/2020, UBND thành phố Vũng Tàu...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 1924/UBND-LĐTBXH về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Ngày 30/3/2020 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1692/UBND-NV về việc Triển khai thực hiện Chuyên đề 2020 vê “Tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc,xây dựng Đảng và hệ thống...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu có văn bản số 1679/UBND-VHTT ngày 30/3/2020 gửi các cơ quan đơn vị và Ban quản lý Đền thờ Hùng Vương – Mẫu Cửu Thiên đề nghị dừng tổ chức các nghi lễ, hoạt động của Giỗ Tổ Hùng...

Đọc tiếp »

Ngày 30/3/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1689/UBND-NV về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »