CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 4194/UBND-VP ngày 26/7/2018 về việc thực hiện Công văn số 2666-CV/TU ngày 06/7/2018 của Thành ủy Vũng Tàu về về đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2018

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 3515/UBND-VP gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, Chủ tịch UBND 17 phường, xã về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 02-KH/TCTNC ngày...

Đọc tiếp »

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Đọc tiếp »

Không xác nhận thành phần dân tộc cho sinh viên DTTS

Đọc tiếp »

Triển khai thực hiện quyết định 2513/QĐ-UBND ngày 13.11.2014 của UBND Tỉnh

Đọc tiếp »