CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Đọc tiếp »

Không xác nhận thành phần dân tộc cho sinh viên DTTS

Đọc tiếp »

Triển khai thực hiện quyết định 2513/QĐ-UBND ngày 13.11.2014 của UBND Tỉnh

Đọc tiếp »

Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu có công văn chỉ đạo chấn chỉnh tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Vũng Tàu gửi phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Y tế,...

Đọc tiếp »

Ngày 04/01/2012 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Công văn số 18/UBND-VP về tuyên truyền, tham gia cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” do Văn phòng Chính phủ phát động. UBND tỉnh...

Đọc tiếp »