CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành quyết định số 5593/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện định hướng xây dựng chính...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu có văn bản số 5940/UBND-VP ngày 24/10/2019 gửi đến Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch 17 phường xã và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố Vũng Tàu yêu...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thực hiện Văn bản số 3480/UBND-VP ngày 18/4/2019 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật tố tụng hành chính, ngày 20/11/2019 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố Vũng ban hành văn bản số 6070/UBND-VP ngày 30/10/2019 triển khai Kết luận số 524-KL/TU ngày 04/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu hội nghị lần thứ 22 và Kết luận số...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 6128/UBND-VP ngày 01/11/2019 gửi các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, UBND các phường, xã về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa...

Đọc tiếp »