CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 4247/UBND-VP ngày 02/8/2019 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc cung...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 4177/UBND-QLĐT ngày 31/7/2019 về việc tăng cường công tác an toàn trong việc thi công xây dựng công trình trong mùa mưa bão năm 2019.

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Công văn số 3540/UBND-NV về việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Đọc tiếp »

ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã cần tiếp tục tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 3413/UBND-VP ngày 26/6/2019 gửi các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường xã về việc triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 3336-CV/TU của Thành ủy Vũng...

Đọc tiếp »