THÔNG BÁO THÔNG BÁO
Web Content Image

Thời gian dự kiến tổ chức diễn đàn ngày 19/7/2019, tại Hội trường Khối vận thành phố Vũng Tàu (Số 04 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 3659/KH-UBND ngày 08/7/2019 về việc Thi tuyển đối với chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 08-7-2019 đến hết ngày 30-11-2019

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàuban hành kế hoạch số 3542/KH-UBND về việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Viết Xuân, Trường TH Phước An, Trường THCS Vũng Tàu, Trường THCS Nguyễn Văn Linh thuộc...

Đọc tiếp »

Thông báo đề cương và danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTT ngày 05/7/2019 của Hội đồng thi...

Đọc tiếp »