THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công bố thông tin dự án Nhà ở xã hội trên khu đất Quy hoạch thuộc thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức

Đọc tiếp »

Công bố thông tin dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu tái định cư 10 ha, Phường 10, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Ngày 06/6/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2569/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã rên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2017. Theo đó, có 32 thí sinh...

Đọc tiếp »

Thông qua Báo cáo số 79/BC-HĐTD ngày 04/6/2018 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu về kết quả điểm phúc khảo Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017, Ủy ban nhân dân thành...

Đọc tiếp »