THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hưởng ứng cuộc thi `Tìm hiểu pháp luật trực tuyến` năm 2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây. 

Đọc tiếp »

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6: - Luật Chăn nuôi. Vui lòng xem chi tiết tại đây. - Luật Công an nhân dân. Vui...

Đọc tiếp »

 Hưởng ứng cuộc thi `Tìm hiểu pháp luật trực tuyến` năm 2019. Vui lòng xem trực tiếp tại đây. 

Đọc tiếp »

 Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức giáo dục Thành phố Vũng Tàu  - Đợt 2 năm học 2018-2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đọc tiếp »

 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND Thành phố Vũng Tàu - đợt 2 năm học 2018-2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đọc tiếp »