THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Ngày 12/8/2019, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3855/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại phưòng, xã”.

Đọc tiếp »

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ngày 05/8/2019. Thông tư có hiệu...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 4774/UBND –VP ngày 28/8/2019 về việc thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019.

Đọc tiếp »

Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đọc tiếp »

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 quyết định phê duyệt đề cương sản xuất phim tài liệu tham gia Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI, năm 2019 với chủ đề...

Đọc tiếp »