DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 6387/UBND-YT ngày 11/11/2019 gửi Ủy ban MTTQVN thành phố và các Đoàn thể, các phòng, ban thuộc thành phố, UBND các phường, xã về việc tăng cường tuyên...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Đó là kết quả sơ bộ về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Vũng Tàu vừa công bố trong hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra chiều...

Đọc tiếp »

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở và sự hưởng ứng của nhân dân, công tác dân số tại...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố Vũng Tàu đã và đang kiểm soát quy mô dân số ở mức hợp lý bằng việc tuyên truyền giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giải quyết những vấn đề về cơ cấu...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tiền sản giật là một biến chứng nguy hiểm nhất thai kỳ. Tiền sản giật nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến sản giật, nguy hại cho tính mạng của cả mẹ bầu và thai nhi. Nguy hiểm là vậy, song...

Đọc tiếp »