THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Hướng dẫn số 49-HD/BTG gửi các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố về việc...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 04/12, UBND TP Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị Tập thể UBND thành phố (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 về việc bãi bỏ 69 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành, lý do các quyết định được bãi bỏ có nội dung ...

Đọc tiếp »

Thành ủy Vũng Tàu ban hành Công văn số 3873-CV/TU ngày 29/11/2019 gửi các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, UBND Thành phố, UBMTTQ và các đoàn thể, các Ban trực thuộc Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ...

Đọc tiếp »

Thành ủy Vũng Tàu ban hành kế hoạch số 371-KH/TU ngày 02/12/2019 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ...

Đọc tiếp »