THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Web Content Image

Năm 2018, Ủy ban ATGT Quốc gia chọn là năm an toàn giao thông với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, chính vì thế việc tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em là trách nhiệm không...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thực hiện chủ trương xây dựng Vũng Tàu thành đô thị văn minh, trong đó đầu tư chỉnh trang đô thị, trồng cây tạo mãng xanh được Thành phố quan tâm tích cực triển khai. Tuần qua công ty cổ phần công...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nhân ngày thế giới tôn vinh người hiến máu, sáng ngày 14/6, tại hội trường Khối vận thành phố Vũng Tàu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố đã tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tình...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thực hiện Phương án và kế hoạch thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 đã được ban hành kèm theo Kế hoạch 885/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu cũng đã ban...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu đã ký ban hành văn bản số 3254/UBND-VHTT ngày 13/6/2018 về việc khắc phục hạn chế trong công tác thực hiện cải cách hành chính năm 2017 liên quan đến việc ứng dụng...

Đọc tiếp »