THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Web Content Image

Đó là ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại hội nghị lần thứ 38 của BCH Đảng bộ thành phố Vũng Tàu, sơ kết đánh...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tình cảm, niềm tin, bản...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng ngày 02/7, tại hội trường Thành ủy 45 BaCu, BCH Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị lần thứ ba mươi tám.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 4133/STNMT-BVMT ngày 30/6/2020 về chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa trên địa bàn tỉnh gửi đến các cơ sở...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” được các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục quan tâm, đã đề ra nhiều giải pháp tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh theo...

Đọc tiếp »