THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Web Content Image

Sáng 19/1, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức Lễ khởi công công trình đường Thống Nhất (nối dài)

Đọc tiếp »
Web Content Image

Năm 2021, Thành ủy Vũng Tàu tiếp tục xuất bản bản tin Chi bộ hàng tháng

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trên các đường phố của thành phố Vũng Tàu trong những ngày này banrol, cờ, khẩu hiệu chào mứng Đại hội XIII của Đảng đỏ rực đường phố, mọi người đang rất trông mong vào Đại hội thành công nhất, đất...

Đọc tiếp »

HĐND thành phố Vũng Tàu phê chuẩn 2,5 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách sang Phòng giao dịch chính sách xã hội Thành phố năm 2020

Đọc tiếp »

HĐND thành phố Vũng Tàu phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021

Đọc tiếp »