CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14/4/2020 về nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom. Ngày...

Đọc tiếp »

  Tấn công APT (Advanced Persistent Threat) là hình thức tấn công mạng có mục tiêu cụ thể do tin tặc chọn, sử dụng các công nghệ tiên tiến và kỹ thuật lừa đảo để đột nhập mạng mục tiêu và dai...

Đọc tiếp »

Cục An toàn thông tin- Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 324/CATTT-NCSC gửi đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, hệ thông các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, và các địa...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 4042/UBND-VP ngày 23/4/2020 về tập trung ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Việc triển khai Chính phủ điện tử tại thành phố Vũng Tàu không thật sự suôn sẻ vì hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương.

Đọc tiếp »