CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thực hiện văn bản số 3946-CV/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy Vũng Tàu về việc đảm bảo an ninh an toàn thông tin khi sử dụng màn hình LED, vừa qua, UBND UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ban hành Nghị quyết số 112/2019/NQ-HĐND về việc thông qua “Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ban hành Công văn số 12535/UBND-VP ngày 03/12/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg ngày 09/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tác dụng của hệ thống camera an ninh khu dân cư trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội bước đầu rất hiệu quả, nhân dân ghi nhận được...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin.

Đọc tiếp »