CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Web Content Image

Ứng dụng Bluezone ghi nhận những người tiếp xúc gần trong khoảng 2m, nếu một người trong mạng lưới tiếp xúc gần bị phát hiện lây nhiễm thì phần mềm sẽ chỉ ra những người tiếp xúc gần còn lại, giúp cho...

Đọc tiếp »

Thủ tướng ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Quyết định này...

Đọc tiếp »

Theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14/4/2020 về nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom. Ngày...

Đọc tiếp »

  Tấn công APT (Advanced Persistent Threat) là hình thức tấn công mạng có mục tiêu cụ thể do tin tặc chọn, sử dụng các công nghệ tiên tiến và kỹ thuật lừa đảo để đột nhập mạng mục tiêu và dai...

Đọc tiếp »

Cục An toàn thông tin- Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 324/CATTT-NCSC gửi đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, hệ thông các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, và các địa...

Đọc tiếp »