AN SINH - XÃ HỘI AN SINH - XÃ HỘI
Web Content Image

Quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện cho người khuyết tật, các đối tượng yếu thế được hoà nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là truyền thống tốt...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng đời sống văn hóa; là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để chung...

Đọc tiếp »

  Nghị định 80/2019/NĐ-CP: Một số quy định mới trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm        Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 về...

Đọc tiếp »
Web Content Image

 HĐND Phường 5 tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập khu phố         Ngày 07/11, Thường trực HĐND Phường 5 tổ chức kỳ họp thứ Mười Một (kỳ họp bất...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 6140/KH-UBND ngày 04/11/2019 về thực hiện Đề án thành lập và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Bà Rịa-Vũng...

Đọc tiếp »