THÔNG TIN KINH TẾ. THÔNG TIN KINH TẾ.

UBND thành phố ban hành Quyết định số 6883/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 về việc công nhận 11 cơ sở, đơn vị đạt tiêu chuẩn Văn minh thương mại thành phố Vũng Tàu năm 2019.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết cổ truyền của người Việt, có lẻ thị trường các hàng hóa phục vụ cho nhu cầu của người dân chưa bao giờ là sôi động và nhộn nhịp như dịp này, hơn nữa kinh tế phát...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 04/12/2019 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao kinh tế tập thể, Chỉ thị đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thực hiện văn bản số 8327/BCT-XTTM ngày 01/11/2019 của Bộ Công thương về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại trên địa bàn; Theo đó, trong thời gian qua xảy ra một số trường hợp...

Đọc tiếp »

Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có văn bản hướng dẫn thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn...

Đọc tiếp »