THÔNG TIN KINH TẾ. THÔNG TIN KINH TẾ.
Web Content Image

Lãnh đạo Thành phố làm việc với các phòng, ban, đơn vị về lĩnh vực tài nguyên môi trường

Đọc tiếp »

Từ 01/7/2019 sẽ tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Đọc tiếp »

Kế hoạch thực hiện Chị thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đọc tiếp »

Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tuổi trẻ Vũng Tàu nỗ lực chung tay vì thành phố Vũng Tàu xanh, sạch, đẹp sau cơn bão số 9.

Đọc tiếp »