THÔNG TIN KINH TẾ. THÔNG TIN KINH TẾ.
Web Content Image

Trong quá trình thực hiện chỉnh trang đô thị, triển khai xây dựng các công trình phục vụ dân sinh nhằm đáp ứng sự phát triển của một đô thị loại I, xây dựng, kiến thiết đô thị, Vũng Tàu đã gặp không...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu: 252,71 km

Đọc tiếp »
Web Content Image

Bộ Công thương ban hành Thông tư 18/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý Thị trường quy định về hoạt động công vụ, trách nhiệm trong hoạt động công vụ, những...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 5593/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu về...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu ban hành quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giành cho đối tượng là cá...

Đọc tiếp »