GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Bộ Giáo dục ban hành Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về ban hành Điều lệ Trường Tiểu học. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2020. Thông tư

Đọc tiếp »

Chấn chỉnh công tác thu chi trong trường học.

Đọc tiếp »

Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 18/9/2020 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 1821/SGDĐT-GDMNTH gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị xã/thành phố về việc tiếp tục có giải pháp huy động...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở Giáo dục và đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai Dự án Bữa ăn học đường dành cho các trường tiểu học bán trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đọc tiếp »