GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Ngày 01/7/2020, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1208/SGDDT-VP gửi ngành giáo dục và đào tạo các huyện, thị, thành phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Tỉnh về...

Đọc tiếp »

Thực hiện Kế hoạch số 1052/SGDĐT-VP ngày 10/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức các hoạt động Hè cho học sinh năm 2020, vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 1172/KH-SGDĐT ngày 25/6/2020 về hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong ngành Giáo dục và...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020, nhằm bảo đảm an toàn,...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển năng lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Theo đó UBND...

Đọc tiếp »