GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Web Content Image

Việc giáo dục đạo đức, giáo dục lịch sử và văn hóa địa phương cho học sinh cùng những đạo lý về đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… là vô cùng quan trọng trong nội dung giáo dục của các nhà trường...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sách có thể được xem là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức nhân loại hiện hữu dưới dạng vật thể giúp con người trao dồi tri thức, nâng cao dân trí, từ đó định hướng suy nghĩ và hành động...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 697/PGDĐT ngày 04/9/2019 gửi Hiệu trưởng các Trường học trên địa bàn thành phố về việc thực hiện công tác tư vấn học đường và giáo dục...

Đọc tiếp »

Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 698/PGDĐT ngày 04/9/2019 gửi Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố về việc tổ chức dạy và học kỹ năng...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thành ủy Vũng Tàu ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020.

Đọc tiếp »