GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 541/SGDĐ-TCCB ngày 25/3/2020 về việc không tổ chức tập trung đông giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 gửi đến Trưởng phòng...

Đọc tiếp »

Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 498/SGDĐT-GDTrHTX ngày 19/3/2020 về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 gửi các phòng Giáo dục...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Để tăng cường biện pháp phòng chống dịch tại trường học, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn dạy và học cho học sinh, sinh viên và giáo viên, người lao động, Bộ...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thành phố rất ủng hộ việc mở cơ sở mầm non ngoài công lập nhằm giảm áp lực về trường lớp công lập, nhưng cũng khuyến cáo các đơn vị, cá nhân khi có nhu cầu mở trường phải thực hiện khảo sát kỹ nơi sẽ...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Bà Rịa-Vũng Tàu: Mầm non, Tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15-3 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đọc tiếp »